No: 31

Tarih: 02/04/2015

Konu:

Yeni yatırım teşvik paketi açıklandı.


Özet: Başbakan Ahmet Davutoğlu, yatırım teşvikleriyle ilgili yapılması planlanan değişiklikleri bir basın toplantısıyla duyurdu. Buna göre;

- Teşvik uygulamasında, toplam yatırıma katkı tutarının belli oranlarını aşmamak üzere yatırım döneminde tüm faaliyetlerden elde edilen kazançlara vergi indirimi uygulanması suretiyle katkı paylarının kullanılabilmesi mümkündü. Bu oranların 1. bölgedeki yatırımlarda % 50, 2. bölgedeki yatırımlarda % 55, 3. bölgedeki yatırımlarda % 60, 5. bölgedeki yatırımlarda % 70’e çıkarılması öngörülmektedir.

- Mevcut Bakanlar Kurulu Kararı’na göre 31.12.2014 tarihine kadar başlanılan yatırımlarda, tüm bölgelerde uygulanan yatırıma katkı oranlarındaki 5 puanlık ilave avantaj, 1. ve 2. bölgede yapılan bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlarda 31.12.2015 tarihine kadar başlanılan yatırımlar için de geçerli hale getirilecektir.

- Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanma süresinde 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren başlanan yatırımları da kapsayacak şekilde artış yapılmaktadır.

- İleri teknoloji yatırımlarının da öncelikli yatırımlar kapsamına alınması öngörülmektedir. Böylece bu yatırımlar da nerede yapıldığına bakılmaksızın 5. bölge desteklerinden faydalanabilecektir.Başbakan Ahmet Davutoğlu, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen basın toplantısında "İstihdam, Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Paketi"ni açıkladı. Yapılan açıklamada yer verilen konulardan biri de yatırım teşvikleri ile ilgili yapılması planlanan değişikliklerdi.

Bilindiği üzere 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde teşvik belgeli yatırımlarda vergi indirimi uygulamasında, toplam yatırıma katkı tutarının belli oranlarını aşmamak üzere yatırım döneminde tüm faaliyetlerden elde edilen kazançlara vergi indirimi uygulanması suretiyle katkı paylarının kullanılabilmesi mümkündü. Bu oranlar sırasıyla 1. bölgedeki yatırımlarda % 0, 2. bölgedeki yatırımlarda % 10, 3. bölgedeki yatırımlarda % 20, 4. bölgedeki yatırımlarda % 30, 5. bölgedeki yatırımlarda % 50 ve 6. bölgedeki yatırımlarda % 80 idi.

Yeni teşvik paketinde bu oranlar 1. bölgedeki yatırımlarda % 50, 2. bölgedeki yatırımlarda % 55, 3. bölgedeki yatırımlarda % 60, 5. bölgedeki yatırımlarda % 70 olarak belirtilmiştir. Böylece yatırımcıların en çok şikayetçi oldukları konu olan katkı tutarının yeterince çabuk kullanılamaması problemi büyük ölçüde çözülmüş olacaktır.

Öte yandan mevcut Karar'a göre 31.12.2014 tarihine kadar başlanılan yatırımlarda, tüm bölgelerde uygulanan yatırıma katkı tutarı oranlarındaki 5 puanlık ilave avantaj, 1 Ocak 2015 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar için kaybedilmişti.

Yapılan açıklamaya göre 1. ve 2. bölgede yapılan bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlarda söz konusu avantajlı oran uygulaması 31.12.2015 tarihine kadar başlanılan yatırımlar için de geçerli olacaktır. Mevcut durumda birinci bölge için, teşvik uygulamalarında % 10 olan oran % 15'e, ikinci bölge için % 15'ten % 20'ye çıkarılmaktadır. Büyük ölçekli yatırımlarda ise birinci bölgede % 20'den % 25'e, ikinci bölgede % 25'ten % 30'a çıkmış olacaktır.

Ayrıca, 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren başlanan yatırımlara sağlanan sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasında da uygulama süreleri açısından artış yapılmaktadır. Örneğin, mevcut durumda sigorta primi işveren hissesi desteği, birinci ve ikinci bölgelerde yok iken birinci bölgede 2 yıla, ikinci bölgede 3 yıla, üçüncü bölgede ise 3 yıldan 5 yıla çıkarılmaktadır.

Basın açıklamasındaki diğer bir önemli konu ise ileri teknoloji yatırımlarının da öncelikli yatırımlar kapsamına alınıyor olmasıdır. Böylece bu yatırımlar da nerede yapıldığına bakılmaksızın 5. bölge desteklerinden faydalanma imkanı bulacaktır.

Ancak söz konusu düzenlemelerin henüz yayımlanmadığını ve dolayısıyla yürürlüğe girmediğini hatırlatmakta fayda görmekteyiz.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu
 

 

Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 30 numaralı telefondan Serdar Altay (serdar.altay@tr.ey.com) ile temasa geçmenizi rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

 
Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.'ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

İletişim:

M. Fatih Köprü
fatih.kopru@tr.ey.com
(212) 408 51 79