ABD’deki vergi reformu yıl bitmeden yasalaştı

Elif Karaca | 01/01/2018 | (Tüm Yazılar)

ABD’de Başkan Donald Trump’ın göreve geldiği tarihten bu yana üzerinde çalışılan, hatta kendisinin önde gelen seçim vaatlerinden biri olan vergi reformu geçtiğimiz ayın sonunda yasalaştı. ABD vergi sisteminde 30 yıldan uzun sürenin en kapsamlı değişikliklerini içeren paketle birlikte, kurumlar vergisi oranı yüzde 35’ten yüzde 21’e düşürülüyor.

Trump’ın kazandığı ilk yasama zaferi olarak görülen ve çok uzun süren bir uzlaşma sürecinin ardından yasalaşan vergi reformu, bireysel vergi oranlarına yönelik değişiklikler de içeriyor. ABD Kongresi’ndeki aylarca süren görüşmelerde kurumlar vergisindeki indirim oranından sonra üzerinde en çok tartışılan konulardan biri de bireysel gelir vergisi oranları oldu. Senato ve Temsilciler Meclisi’nin tasarıları, farklı gelir grupları için uygulanan vergi dilimi sayısında birbirinden ayrılıyordu. Temsilciler Meclisi’nin tasarısı vergi dilimi sayısının dörde düşürülmesini öngörse de, tasarıların birleştirilerek üzerinde uzlaşılan halinde vergi dilimi sayısı yine yedi olarak kaldı, ancak oranlar değiştirildi.

Vergi dilimi sayısı aynı kaldı, en üst grupta oran düştü

Yeni sisteme göre bireysel gelir vergisi oranları farklı gelir gruplarına göre yüzde 10, yüzde 12, yüzde 22, yüzde 24, yüzde 32, yüzde 35 ve yüzde 37 olmak üzere yedi dilimde uygulanacak. Reform öncesinde bu oranlar yüzde 10, yüzde 15, yüzde 25, yüzde 28, yüzde 33, yüzde 35 ve yüzde 39,6 olarak uygulanıyordu.

En yüksek gelir grubuna uygulanan vergi oranı da bir diğer anlaşmazlık konusu olmuştu. Bu konuda Senato’nun tasarısındaki yüzde 38,5’lik oran da, Temsilciler Meclisi’nin yüzde 39,6 ile devam edilmesi teklifi de kabul görmedi ve yüzde 37 üzerinde uzlaşma sağlandı. Başka bir deyişle en yüksek gelir grubuna uygulanan bireysel gelir vergisi oranı yüzde 39,6’dan yüzde 37’ye çekilmiş oldu.

Gelir gruplarına göre bireysel gelir vergisi dilimleri ve vergi oranları 

Eski Düzenleme

Yeni Düzenleme

Gelir Dilimleri

Vergi Oranı

Gelir Dilimleri

Vergi Oranı

$0-$19.050

% 10

$0-$19.050

% 10

$19.050-$77.400

% 15

$19.050-$77.400

% 12

$77.400-$156.150

% 25

$77.400-$165.000

% 22

$156.150-$237.950

% 28

$165.000-$315.000

% 24

$237.950-$424.950

% 33

$315.000-$400.000

% 32

$424.950-$480.050

% 35

$400.000-$600.000

% 35

$480.050+

% 39,6

$600.000+

% 37

Kaynak: Tax Foundation (evli kişiler için)

Küçük işletmeler olarak tanımlanabilen S tipi şirket, ortaklık, limited şirket ve şahıs işletmelerine yüzde 20 vergi indirimi sağlanması, yeni ekipman alımlarında gider yazma oranı, AR-GE vergi indirimlerinin devam etmesi, mevcut çok uluslu şirket vergilendirme sisteminin dünya genelinde revize edilmesi de vergi reformunun öngördüğü değişiklikler arasında. Alternatif asgari vergi (AMT) kurumlar için yürürlükten kaldırılırken bireylerde devam ettirildi, ancak istisna oranı yükseltildi.

Weinberger: İşletmeler için çok büyük fırsat

EY Global Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mark Weinberger yeni düzenlemelerin Trump’ın imzasıyla birlikte yasalaşmasının ardından yaptığı açıklamada, “Kongre ve Başkan ABD’de yatırımları artırma, istihdam, ücretler ve ekonomik büyümenin yükselmesini sağlama amaçlı önemli bir reform gerçekleştirdi. İnovasyon ve yatırım yaparak ekonominin potansiyelini gerçekleştirebilmesine katkı sağlamaları için şimdi sıra işletmelerde” dedi. Başkan George W. Bush döneminde vergi politikasından sorumlu Hazine Bakan Yardımcısı olarak ve Bill Clinton döneminde de Sosyal Güvenlik Danışmanlık Kurulu’nda görev yapan Weinberger, şimdi ortada değerlendirilmesi gereken çok büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Ticaret ortakları endişeli

Diğer taraftan, ABD vergi sisteminde yukarıda sözünü ettiğimiz bu değişiklikler, aralarında AB ülkeleri ve Çin’in de bulunduğu çok sayıda ticaret ortağını ciddi şekilde kaygılandırıyor. AB’nin önde gelen beş ülkesinin Maliye Bakanları ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’e yazdıkları mektupta reformun ABD’nin taraf olduğu vergi anlaşmalarını ve uluslararası ticaret kurallarını ihlal edebileceği konusundaki endişelerini dile getirdiler.

Çin Ekonomi Bakan Yardımcısı Zhu Guangyao da ABD’deki vergi indirimlerinin etkilerinin gözden kaçırılmaması gerektiğini söyledi, ancak korkulacak bir şey olmadığını, Çin’in etkileri hafifletmek için çeşitli girişimleri olduğunu belirtti. ABD’nin yeni vergi düzenlemeleri, çok uluslu şirketleri yabancı ülkelerdeki faaliyetlerini ABD’ye geri çekmeleri için teşvik ediyor. Çin’de ABD şirketleri tarafından büyük yatırımlar yapılmıştı ve bu da vergi reformunun Çin’i etkileyecek sonuçlarının başında geliyor.

ABD’nin sıralamadaki yeri OECD ortalamasına yaklaşacak

ABD vergi sisteminde yapılan değişiklikler bir yandan ülkenin kamu borcunu ciddi miktarda artıracağı gerekçesiyle çeşitli kesimler tarafından eleştirilse de çok sayıda ekonomist uzun yıllardır deniz aşırı ülkelerde tutulan sermayenin ABD’ye geri dönmesiyle birlikte ekonomik büyüme ve istihdam koşullarında belirgin iyileşme gerçekleşmesini bekliyor. Sermayenin kendisine en iyi nerede davranılıyorsa oraya yöneleceğini savunan bu uzmanlar, Reagan döneminde yapılan vergi reformu sırasında da vergi gelirlerinin azalmasından endişe edildiğine ancak 1983-90 döneminde gelirlerin neredeyse ikiye katlandığına dikkat çekiyorlar.

ABD’de kurumlar vergisi oranı vergi reformuyla aşağı çekilmeden önce federal oran yüzde 35 seviyesinde yer alıyordu. Ancak eyalet ve yerel vergilerin ortalamasıyla kombine oran yüzde 38,9’u buluyordu. Vergi indiriminin ardından federal oranın yüzde 21’e çekilmesiyle kombine oran da yüzde 25,75 seviyesine gerileyecek ve ABD’nin Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkeler arasındaki yeri tabloda da görüldüğü gibi belirgin şekilde değişerek OECD ortalamasına yaklaşmış olacak. 

 

 

 

Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.