Skip to Content
vergiresim

Teşvik Uygulaması 2016

Hükümet tarafından 6 Nisan 2012 tarihinde, temel amacı kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımları özendirmek, uluslararası doğrudan yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek olan yeni teşvik paketi açıklanmıştır.

Söz konusu teşvik paketi kapsamında yapılan açıklamalar, 19 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" ile yaşama geçirilmiştir. Yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girmiş olan söz konusu Karar'da temel olarak, teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilecek olan yatırımlara sağlanan teşvik ve desteklerin neler olduğu ve bunların uygulanma koşullarına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Daha sonra çeşitli tarihlerde yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda bazı değişiklikler yapılmıştır.

"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar" ve bu karara ilişkin olarak yayımlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğler" uyarınca teşvik ve destek unsurları hakkında genel bilgi vermek ve temel esaslar çerçevesinde muhtemel sorulara cevap verebilmek amacıyla 100 Soruda Teşvik Belgeli Yatırım Uygulaması adlı çalışmamız hazırlanmıştır.

Çalışmamızda ele alınan konuların mevzuatın tümünü kapsaması mümkün olmadığından, yatırımcıların her türlü sorusuna cevap vermesi de beklenmemelidir. Uygulamada ortaya çıkan tereddütlerle ilgili olarak özellikle Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak olan açıklamaların takip edilmesinin faydalı olacağını hatırlatmak isteriz. Bu çerçevede hazırlanmış olan çalışmamızın yeni yatırım planları bulunan girişimcilere yardımcı olmasını ümit ediyoruz.

Saygılarımızla.
EY Türkiye

PDF ve E-kitap:


 

Geçmiş Yıllar:

Tarih PDF
2016
2012
2011
2009