Skip to Content

No: 4

Tarih: 02/06/2023

Konu:

Kişisel verileri koruma kurulu tarafından yayımlanan veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisna


Kişisel Verileri Koruma Kurul’un (“Kurul”), Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kayıt yükümlülüğüne ilişkin istisna kriterinde değişiklik yapılması hakkında kararı internet sitesinde ve 25.07.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu 25 milyon TL olan yıllık mali bilanço toplamı istisnası güncellenerek 100 milyon TL’ye çıkarıldı.

Açıklamalar

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, Kurul, Sicil’e kayıt yükümlülüğüne istisna getirmek ve istisnaların kapsamı ile uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla karar alabilir.

Kurul’un, 18.08.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/87 sayılı kararı uyarınca, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan, yıllık çalışan sayısı 50’den çok olan veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularının, Sicil’e kayıt olma yükümlülüğü bulunmaktaydı.

Kurul, 25.05.2023 tarihli ve Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliği’nde düzenlenen küçük işletme tanımındaki mali bilanço eşiğinin “mali bilançosundan herhangi biri yüz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler” şeklinde güncellenmesini ve 2018/87 sayılı kararının yayımlandığı tarihten itibaren ülkedeki işletmelerin büyüdüğünü ve 2018 yılında esas alınan 25 milyon TL limitinin mevcut yıllık mali bilanço toplamlarına göre düşük kaldığına dikkat çekerek, Sicil’e kayıt yükümlülüğü istisnası kapsamında belirlenen yıllık mali bilanço toplamı tutarının da güncellenmesi ihtiyacı doğduğunu belirtti.

Bu doğrultuda, Kurul’un, 06.07.2023 tarihli ve 2023/1154 sayılı kararı uyarınca, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olmayan, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 100 milyon Türk lirasından az olan gerçek veya tüzel kişi veri sorumluları, Sicil’e kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacaktır.

İstisna kriterine ilişkin güncel tutar, bu kararın yayımlandığı tarih olan, 25.07.2023 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Şirketinizin Sicil’e kayıt yükümlülüğüne yönelik detaylı hukuki değerlendirme ve diğer tüm hukuki danışmanlık hizmetleri için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş 


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Av. Tuğçe Gültekin
tugce.gultekin@tr.ey.com
(212) 315 30 00

Av. Seda İlik Obut
seda.ilik@tr.ey.com
(212) 315 30 00