Skip to Content

No: 2

Tarih: 23/02/2023

Konu:

E-ticaret şirketlerine yükümlülük getiren eşikler güncellendi!


23.02.2023 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununun Ek-2, Ek-3 ve Ek-4. maddelerinde belirtilen parasal eşikler yarısı oranında artırıldı.

Ek-2 ve Ek-3. maddeler e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ile e-ticaret hizmet sağlayıcılarını net işlem hacmi 10-30-60 milyar TL olacak şekilde üç gruba ayırarak bazı yükümlülükler getiriyordu. Alınan kararın ardından eşikler yarısı oranında artırılarak 15-45-90 milyar TL oldu. Kararda parasal eşiklerin yanında sağlanması gereken işlem sayısı kurallarında herhangi bir güncellemeye gidilmedi.

Ek-3/2 ve Ek-4. madde hükümleri uyarınca net işlem hacmi 10 milyar TL üzerinde olan ve işlem sayısı şartını sağlayan e-ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ile e-ticaret hizmet sağlayıcılarına lisans alma yükümlülüğü getirilmişti. 01.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecek maddedeki lisans bedelinin hesaplanmasına dair parasal eşikler de yarısı oranında artırıldı, işlem sayısına ilişkin eşiklerde değişiklik yapılmadı.

Söz konusu eşikleri aşan şirketlere getirilen yükümlülükler için yazılan yazımıza ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Av. Mehmet Küçükkaya
mehmet.kucukkaya@tr.ey.com
(212) 315 30 00

Cihan Bilaçlı
cihan.bilacli@tr.ey.com
(212) 315 30 00