Skip to Content

No: 10

Tarih: 20/03/2018

Konu:Verilerin saklanması ve imhasına dair Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te değişiklikler yapıldı.

Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’te aşağıdaki değişikliklerin yapılmasını öngördüğü Yönetmelik 14 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olup özeti aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

Yönetmelik Madde 1 kapsamında tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerine ilişkin sözleşmelerin yanı sıra araçların tescili sebebiyle tescil işlemlerine esas olmak üzere alınacak belgelerin de D grubu işlemler dâhilinde kabul edileceği düzenlenmiştir.

Yönetmelik ile getirilen bir diğer değişiklik ise D grubu işlemler bakımından saklama süresinin 15 yıldan 75 yıla çıkarılmasıdır. İlgili değişiklik Yönetmelik uyarınca 2.maddede belirtilmiş ve 4.madde ile de Noterlik Daireleri Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’e bu minvalde geçici madde eklenmesi öngörülmüştür. Saklama süresi bakımından yapılan bu değişiklik Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat bakımından da önem arz eder niteliktedir.

Yönetmelik 19 Mart 2018 olan yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Mehmet Küçükkaya
mehmet.kucukkaya@tr.ey.com
(0212) 315 30 00

Ceylan Necipoğlu
ceylan.necipoglu@tr.ey.com
(0212) 315 30 00