Skip to Content

No: 23

Tarih: 21/03/2024

Konu:

39.26 tarifesinde sınıflandırılan bazı eşya için gözetim uygulaması getirilmiştir.


21.03.2024 tarih ve 32496 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1) ile 3926.40.00.00.11, 3926.90.97.90.14 ve 3926.90.97.90.18 gümrük tarife istatistik pozisyonu numarasında sınıflandırılan eşyadan birim gümrük kıymeti aşağıda gösterilen eşik değerlerin altında kalanların ithalinde gözetim uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg*)

3926.40.00.00.11

Kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri
(bir mesnete monteli olsun olmasın)

15

3926.90.97.90.14

Kelepçeler

3

3926.90.97.90.18

Diğerleri (Yalnız plastikten mamul boncuklar)

5,5

Diğerleri (Plastikten mamul boncuklar hariç)

3

* Kilogram: Brüt Ağırlık

 

Yukarıda belirtilen eşya ancak gözetim belgesi ile ithal edilecektir. Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Gümrükler Tek Pencere Sistemi kapsamında Ticaret Bakanlığı internet sayfasında (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-Hizmetler” ve “E-İşlemler” altındaki “İthalat Belge İşlemleri” bölümünde yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” kısmında elektronik imza ile yapılır. Ayrıca, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden de başvurulabilir.

Elektronik ortamda yaşanabilecek sıkıntılar nedeniyle başvuru yapılamaması halinde, başvurular fiziksel olarak da yapılabilir. Bu durumda Tebliğ’in 1 no.lu ekinde yer alan başvuru formu kullanılır ve başvuru sahibinin ticaret sicil tasdiknamesi başvuru formuna eklenir.

Bu Tebliğ yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün (20.04.2024) yürürlüğe girecektir.


İlgili Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Aret Kutlu
aret.kutlu@tr.ey.com

(212) 408 53 23