Skip to Content

No: 20

Tarih: 21/02/2024

Konu:

Türkiye-Birleşik Krallık STA’sı kapsamındaki elektrikli akümülatörler ve elektrikli araçlara ilişkin geçici menşe kurallarında değişiklik yapılmıştır.


Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Eki Menşe Protokolü uyarınca, 87’nci fasılda yer alan bazı elektrikli araçlar ile bu araçlarda kullanılan akümülatörlere ilişkin menşe kazanım kurallarında 01.01.2027 tarihine kadar aşamalı bir geçiş süreci öngörülmüş ve 14.04.2021 – 31.12.2023 döneminde geçerli olacak menşe kuralları ile 01.01.2024-31.12.2026 döneminde geçerli olacak menşe kuralları birbirinden ayrıştırılmış idi. İlk dönemde geçerli olan menşe kazanım kuralları ikinci dönemdeki menşe kazanım kurallarına nazaran daha esnek menşe kazanım kuralları içermekteydi.

Türkiye-Birleşik Krallık Ortak Komitesi’nce alınan 1/2023 sayılı Kararla, yukarıda bahsi geçen iki aşamalı geçiş döneminin tek aşamaya düşürülmesine, daha evvel ilk geçiş döneminde geçerli olan geçici menşe kurallarının bu geçiş döneminin tamamında geçerli olmasına karar verilmiş; bu Kararın 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere onaylanmasına Cumhurbaşkanınca karar verilmiş ve buna ilişkin 8048 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31.12.2023 tarih ve 32416 sayılı 5’inci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

21.02.2024 tarih ve 32467 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile yukarıda özetlenen değişiklikler Türkiye-Birleşik Krallık STA’sına ilişkin tercihli menşe yönetmeliğine aktarılmıştır.

Buna göre daha önce 01.01.2024-31.12.2026 döneminde geçerli olması kararlaştırılan eski menşe kuralları ile yeni menşe kuralları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün tanımını içeren Armonize Sistemi sınıflandırması (2017)

Eski Menşe Kuralları

Yeni Menşe Kuralları

85.07

 

 

87.02, 87.03 ve 87.04 pozisyonlarında yer alan vasıtaların itilmesi için birincil elektrik gücü kaynağı olarak kullanılan türde ve Genellikle "pil paketleri" olarak anılan bir veya daha fazla pil hücresi veya pil modülü içeren akümülatörler ve bunları kendi aralarında birbirine bağlayacak devreler

Menşeli olmayan aktif katot girdileri hariç, TPD (ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden),

 

veya

 

AMOG % 40 (FÇF) (kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40'ını geçmeyen imalat).

 

ATPD (ürünün yer aldığı alt pozisyon, dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden),

 

Menşeli olmayan pil hücrelerinden veya pil modüllerinden pil paketlerinin montajı;

 

veya

 

AMOG % 70 (FÇF) (kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70'ini geçmeyen imalat).

- 87.02, 87.03 ve 87.04 pozisyonlarında yer alan taşıtların itici gücü için birincil elektrik gücü kaynağı olarak kullanılan türde bir elektrik akümülatörüne dahil edilmek üzere tasarlanmış pil hücreleri, pil modülleri ve veya bunların parçaları

Menşeli olmayan aktif katot girdileri hariç, TPD (ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden),

 

veya

 

AMOG % 50 (FÇF) (kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50'sini geçmeyen imalat).

 

TPD (ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden),

 

veya

 

AMOG %70 (FÇF) (kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70'ini geçmeyen imalat).

87.02-87.04

 

 

- harici elektrik güç kaynağına ("hibrit") takılarak şarj edilebilenler dışında tahrik için motor olarak hem içten yanmalı motor hem de elektrik motoru olan vasıtalar;

 

-harici elektrik güç kaynağına takılarak şarjedilebilen tahrik motorları olarak hem içten yanmalı pistonlu motor hem de elektrik motoruna sahip vasıtalar ("fişli hibrit");

- tahrik için sadece elektrik motorlu vasıtalar

AMOG % 55 (FÇF) (kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 55'ini geçmeyen imalat).

 

AMOG %60 (FÇF) (kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %60'ını geçmeyen imalat).

 

 

 


Bu Yönetmelik 01.01.2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.


İlgili Yönetmeliğe ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Aret Kutlu
aret.kutlu@tr.ey.com

(212) 408 53 23