Skip to Content

No: 19

Tarih: 14/02/2024

Konu:

Yeşil mercimeğin gümrük vergisi oranı 30 Haziran 2024 tarihine kadar %0’a düşürüldü.


13.02.2024 tarihli ve 32459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 8184 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı eki Karar ile İthalat Rejimi Kararı eki I sayılı listede değişiklik yapılmıştır.

Buna göre, İthalat Rejimi Kararı eki I sayılı listede yer alan ve 0713.40.00.00.12 GTİP numarasında sınıflandırılan yeşil mercimek ile ilgili satıra (5) numaralı dipnot eklenmiş olup bu dipnotta “30 Haziran 2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır” düzenlemesine yer verilmiştir.

Değişiklik sonrasında, anılan GTİP’in gümrük vergi oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GTİP

Dipnot

Gümrük Vergisi Oranı (%)

AB,
BK

GÜR

B-
HER

G.
KORE

MLZ

SNG

KOS

VNZ

BAE

TPS-
OIC

D-8

0713.40.00.00.12

5

19,3

19,3

0

0

19,3

0

19,3

0

19,3

18,6

19,3

19,3


Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Aret Kutlu
aret.kutlu@tr.ey.com

(212) 408 53 23