Skip to Content

No: 17

Tarih: 07/02/2024

Konu:

Almanya ve İsveç menşeli olup 2836.99.90.10.00 GTİP numarasında sınıflandırılan Sodyum Perkarbonatlar için yürürlükte olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.


02.03.2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/7) ile 2836.99.90.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu numarasında sınıflandırılan “sodyum perkarbonatlar” cinsi eşyasının Almanya menşeli olanların ithalatında CIF bedelin %5 ile %12 arasında firma bazında değişen oranlarda, İsveç menşeli olanların ithalatında ise CIF bedelin %12’si oranında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuş; sonrasında 25.02.2023 tarihli ve 32115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/7) ile nihai gözden geçirme soruşturması açılmış; yürütülen soruşturma neticesinde alınan karar 07.02.2024 tarihli ve 32453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/2)’e konu edilmiştir.

Buna göre, yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde Almanya ve İsveç menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmış olup İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/7) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynı oranda uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulanmaya devam edilmesine karar verilen önleme ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GTİP

Eşyanın

Tanımı

Menşe Ülke

Firma Unvanı

 

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin Yüzdesi)

2836.99.90.10.00

Sodyum

perkarbonatlar

Almanya Federal Cumhuriyeti

Solway Chemicals Gmbh

%5

Diğerleri

%12

İsveç Krallığı

Tüm firmalar

%12

 

2024/2 sayılı Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Aret Kutlu
aret.kutlu@tr.ey.com

(212) 408 53 23