Skip to Content

No: 16

Tarih: 07/02/2024

Konu:

Diş fırçası ithalatında yürürlükte olan korunma önleminin devam edilmesine karar verilmiştir.


Yerli üreticilerin başvurusu üzerine yürütülen soruşturma neticesinde 2018 yılında uygulanmaya başlanan ve 02.02.2024 tarihinde sona ermesi öngörülen korunma önlemi kapsamında, 9603.21.00.00.19 GTİP numarasında sınıflandırılan diş fırçalarının ithalatında son dönemde 0,15 ABD Doları/Adet tutarında ek mali yükümlülük şeklinde korunma önlemi uygulanmakta idi.

Yerli üreticiler tarafından korunma önleminin süresinin uzatılması talebiyle yapılan başvurusu üzerine açılan soruşturma sonucunda, 03.02.2024 tarihli ve 32449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2024/3 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ uyarınca söz konusu ürünün ithalatında uygulanan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılması hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına karar verilmiştir.

Söz konusu öneri doğrultusunda, 03.02.2024 tarihli ve 32449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02.02.2024 tarihli ve 8147 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin Karar yürürlüğe konulmuştur.

Bu Karar uyarınca, 9603.21.00.00.19 GTİP numarasında sınıflandırılan eşyanın ithalatında 03.02.2024 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterilen tutarlarda korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük tahsil edilecektir.

GTİP

Ek Mali Yükümlülük (ABD Doları/Adet)

1. Dönem

2. Dönem

3. Dönem

03.02.2024 - 02.02.2025

03.02.2025 - 02.02.2026

03.02.2026 - 02.02.2027

9603.21.00.00.19

0,13 ABD Doları/Adet

0,11 ABD Doları/Adet

0,09 ABD Doları/Adet

 

Bahse konu kararın 4’üncü maddesi uyarınca, Karar ekinde yer alan listede bulunan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın ek mali yükümlülükten muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır.

Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde toplam 6.289.963 adet olarak belirlenmiş olup her bir ülke ve gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 2.096.654 adedi geçemeyecektir.

Yukarıda yer verilen Tebliğ ve Cumhurbaşkanı Kararı 03.02.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı'na ulaşmak için tıklayınız...

İlgili Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Aret Kutlu
aret.kutlu@tr.ey.com

(212) 408 53 23