Skip to Content

No: 15

Tarih: 07/02/2024

Konu:

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olup 40.11 tarife pozisyonunda sınıflandırılan bazı dış lastikler için yürürlükte olan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.


02.12.2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/33) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli olup 4011.20.90 gümrük tarife pozisyonu ile 4011.70.00.00.00, 4011.80.00.00.00, 4011.90.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında sınıflandırılan “ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri” (kauçuktan yeni dış lastikler) tanıma haiz eşyanın ithalinde CIF bedelin %60’ı oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiş; sonrasında 23.11.2022 tarihli ve 32022 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/35) ile nihai gözden geçirme soruşturması açılmış; yürütülen soruşturma neticesinde alınan karar 06.02.2024 tarihli ve 32454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1)’e konu edilmiştir.

Buna göre, yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde ÇHC menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmış olup İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/33) kapsamında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin aynı oranda uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Uygulanmaya devam edilmesine karar verilen önleme ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin Yüzdesi)

4011.20.90

Otobüs ve kamyonlarda kullanılanlar –
yükleme endeksi 121’i geçenler

Çin Halk Cumhuriyeti

%60

4011.70.00.00.00

Tarım ve orman taşıtları ve makinelerinde
kullanılan türde olanlar

4011.80.00.00.00

Yapı, madencilik veya sanayi elleçleme taşıtları
ve makinelerinde kullanılan türde olanlar

4011.90.00.00.00

Diğerleri (yalnız ağır vasıta, zirai araç
ve iş makineleri dış lastikleri)

 

2024/1 sayılı Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız...

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Aret Kutlu
aret.kutlu@tr.ey.com

(212) 408 53 23