Skip to Content

No: 23

Tarih: 20/04/2022

Konu:

Kara nakil vasıtalarında kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyaların aksamlarında İGV uygulamasında değişiklik yapıldı


  • 20/04/2022 tarihli 31815 sayılı Resmi Gazetede çıkan karar ile İlave Gümrük Vergisi (İGV) Kararında değişiklik yapılmıştır.
  • 9401.99.90.00.00 GTİP’li eşyayı kara nakil vasıtalarında kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyaların üretiminde girdi olarak kullanan firmalarca yapılan ithalatta İGV yüzde 0 olarak uygulanıp nihai kullanım hükümlerine tabi olacaktır.
  • Bu değişiklik çerçevesinde eşyanın İGV oranında değişiklik yapılmamıştır.

Söz konusu karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94