Skip to Content

No: 20

Tarih: 29/03/2022

Konu:

İthalat bedeli ödemesinin Türkiye’de yerleşik başka bir firmaya yapılamayacağına ilişkin yazı yayınlandı.


İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinin sorusuna cevaben, Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü tarafından 24.03.2022 tarihli ve E-86766257-045.99-1067751 sayılı yazı yayımlamıştır.

Yazıda özetle, 2020/1 sayılı İthalat Genelgesi’nin 3/4. maddesinde yer alan “ithalat bedeli, ihracatçı adına Türkiye’de açılan DTH’ye veya TL mevduat hesabına yatırılmak suretiyle ödenebilir.” hükmünden bahisle, Rusya’dan yapılacak ithalatlarla ilgili ödemelerin Türkiye’de yerleşik başka firma hesaplarına yapılarak ithalat işlemlerinin gerçekleştirilmesi yönündeki taleplere yönelik olarak, ithalat bedelinin ihracatçının Türkiye’de açılan DTH veya TL mevduat hesabına yatırılıp yatırılamayacağı hususunda yayımlanan yazıda,

  • Genelge’nin anılan hükmü uyarınca ihracatçı firma dışındaki üçüncü bir tarafın Türkiye’deki hesaplarına transfer işleminin ithalat bedeli ödemesi olarak yapılabilmesi mümkün bulunmamaktadır,
  • Bahse konu hükmün, yalnızca ihracatçı firmanın kendi adına açılacak Türkiye’deki mevduat hesaplarına ithalat bedelinin yatırılmasına ilişkin imkan sağladığı,

ifade edilmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94