Skip to Content

No: 8

Tarih: 26/01/2021

Konu:

Cep telefonları ile ilgili güncel dış ticaret düzenlemeleri


08.05.2020 tarih ve 31121 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6) ile, 8517.12.00.00.11 GTİP’inde sınıflandırılan “Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları” cinsi eşyadan birim gümrük kıymeti 200 ABD Doları/Adet’ten düşük olanların ithalinde gözetim belgesi uygulaması başlatılmıştır.

17 Aralık 2020 tarihli ve 31337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiş ve 01.07.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir:

“Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı (PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki (SKD) aksam ve parçalar 31.08.2021 tarihine kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir.”

31.12.2020 tarih ve 31353 sayılı (3. mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejim kararı ile, daha evvel 8517.12.00.00.11 GTİP’inde sınıflandırılan “Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları” 01.01.2021 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde, 2 farklı GTİP’te sınıflandırılmaya başlanmıştır:

- - - Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları:

8517.12.00.00.01 - - - - Akıllı saatler (8517.62 alt pozisyonundakiler hariç)

8517.12.00.00.09 - - - - Diğerleri

Öte yandan, 22 Ocak 2021 tarihli 31372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2020/26 sayılı Tebliğin 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Önceki Hali

Sonraki Hali

 

GTİP

 

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Adet)

 

GTİP

 

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Adet)

 

 

8517.12.00.00.11

Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları

 

 

200

 

 

8517.12.00.00.09

 

 

Diğerleri

 

 

200


Böylece, 2021 yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yapılmış olan değişikliğe paralel olarak 2020/26 sayılı Tebliğ kapsamındaki ürünlerin GTİP bilgisi güncellenmiş ve daha evvel gözetim uygulaması kapsamında olan “Akıllı saatler (8517.62 alt pozisyonundakiler hariç)” gözetim uygulamasının kapsamı dışına çıkarılmıştır.

22 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile ayrıca 2020/26 sayılı Tebliğe bir madde eklenmiş ve bu maddede “Bu Tebliğin 1 inci maddesinde belirtilen eşyanın [8517.12.00.00.09 - Diğerleri], Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere, aksam ve parça olarak demonte halde ithalatında, 31/8/2021 tarihine kadar, bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Son olarak, 26 Ocak 2021 tarihli 31376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2007/1 sayılı Tebliğin 1 inci maddesinde yer alan ve aşağıdaki tabloda belirtilen 8517.70.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda sınıflandırılan eşyanın, akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere, ana kart dizgisi tamamlanmamış ve tamamen demonte haldeki (CKD) aksam ve parça olarak ithalatında bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmayacağına dair hüküm eklenmiştir.

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Adet)

8517.70.00.00.00

Aksam ve parçalar (Yalnızca telefon cihazlarına ait olanlar)

5


Yukarıda aktarılmış olan Karar ve Tebliğler, yayımlandıkları tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94