Skip to Content

No: 5

Tarih: 11/01/2021

Konu:

AB ve Güney Kore menşeli bazı çelik ürünlerine yönelik damping soruşturması açıldı.


09 Ocak 2021 tarihli ve 31359 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4) ile AB ülkeleri veya Güney Kore menşeli olup aşağıda sayılan gümrük tarife pozisyonları altında sınıflandırılan “Alaşımlı veya alaşımsız, (plakaj hariç) herhangi bir kaplama işlemine tabi tutulmamış sıcak haddelenmiş yassı çelik” ürünlerine yönelik bir damping soruşturması açılmıştır:

 

GTİP

1

7208.10.00

2

7208.25.00

3

7208.26.00

4

7208.27.00

5

7208.36.00

6

7208.37.00

7

7208.38.00

8

7208.39.00

9

7208.40.00

10

7208.52.10

11

7208.52.99

12

7208.53.10

13

7208.53.90

14

7208.54.00

15

7211.13.00

16

7211.14.00

17

7211.19.00

18

7212.60.00

19

7225.19.10

20

7225.30.10

21

7225.30.30

22

7225.30.90

23

7225.40.15

24

7225.40.90

25

7226.91.20

26

7226.91.91

27

7226.91.99


Tebliğ’de, ilgili eşyanın normal değeri ile ihraç fiyatının, fabrika çıkış aşamasında karşılaştırıldığı; AB ve Güney Kore menşeli ürünler için hesaplanan damping marjlarının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu bildirilmiştir.

Tebliğ’de ayrıca, maddi zarar/maddi zarar tehdidi iddiasının incelendiği; başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/zarar tehdidine yol açtığının değerlendirildiği ifade edilmiştir.

Soruşturma konusu ürünün ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı, üye çoğunluğu bunlardan oluşan meslek kuruluşları, ihracatçı ülke hükümeti, benzer malın Türkiye’deki üreticisi, üye çoğunluğu benzer malın Türkiye’deki üreticilerinden oluşan meslek kuruluşları ilgili taraflar olarak kabul edilecektir. Tebliğde belirtilen süreler içerisinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler, soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınacaktır.

Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94