Skip to Content

No: 142

Tarih: 19/10/2020

Konu:

Suudi Arabistan menşeli “alçak yoğunluk polietilen”e yönelik damping soruşturması açıldı.


17 Ekim 2020 tarihli ve 31277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/22) ile, Suudi Arabistan Krallığı menşeli ve 3901.10.90.00.11 GTİP’inde sınıflandırılan “alçak yoğunluk polietilen” tanımlı eşyaya yönelik damping soruşturması açılmıştır.

Tebliğ’de, ilgili eşyanın normal değeri ile ihraç fiyatının, fabrika çıkış aşamasında karşılaştırıldığı; hesaplanan damping marjının ihmal edilebilir oranın üzerinde olduğu bildirilmiştir.

Tebliğ’de ayrıca, maddi zarar/maddi zarar tehdidi iddiasının incelendiği; başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmi istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde maddi zarara/zarar tehdidine yol açtığının değerlendirildiği ifade edilmiştir.

Ürünün ihracatçısı, yabancı üreticisi, ithalatçısı vb. ilgili taraflar olarak kabul edilecektir. Bildirimin gönderildiği tarihten 37 gün içerisinde soru formlarını cevaplamak veya görüşlerini sunmak suretiyle kendilerini yetkili mercie bildirenler, soruşturmada ilgili taraf olarak dikkate alınacaktır.

Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94