Skip to Content

No: 96

Tarih: 09/06/2020

Konu:

Gözetime tabi ürünlerden bazılarının GTİP ve/veya gözetim tutarlarında güncellemeler yapıldı


07 Haziran 2020 Tarihli ve 31148 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan muhtelif tebliğler ile, ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin bazı tebliğlerde değişiklik yapılmıştır.

Bu tebliğler kapsamında bazı ürün ve ürün gruplarında uygulanmakta olan gözetim miktarları artırılmış, bazılarında ise yıllar itibarıyla değişen GTİP’leri güncellenmiştir.

Söz konusu değişikliklere ulaşmak için tıklayınız... 

Bu tebliğler, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33

Gözde Küçükçelebi
gozde.kucukcelebi@tr.ey.com

(212) 408 47 61

Sümeyra Gürbulak
sumeyra.gurbulak@tr.ey.com

(212) 408 55 94