Skip to Content

No: 30

Tarih: 24/05/2019

Konu:Çin menşeli elektrikle çalışan duvar saatleri için uygulanmakta olan anti-damping önleminin oranının değiştirilerek devamına karar verilmiştir.

23 Mayıs 2018 tarihli ve 30782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/17) ile Çin menşeli 9105.21.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı “elektrikle çalışanlar (duvar saatleri)” ürününe yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konulmuştur.

Yürütülen soruşturma sonucunda, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır.

Bu çerçevede, 05.10.2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/19) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, önlemin ilk kez yürürlüğe konulduğu İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2001/5)’de tespit edilen damping marjı üst sınır olarak kabul edilecek şekilde, Gümrük Yönetmeliği’nin 42’nci maddesi kapsamında aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir:

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem
(CIF bedelin %)

9105.21.00.00.00

Elektrikle Çalışanlar

Çin Halk Cumhuriyeti

23%

 

Mezkur Tebliğ ekinde yer alan 2019/17 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğe Dair Bilgilendirme Raporu ulaşmak için tıklayınız...

 

 

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33