Skip to Content

No: 27

Tarih: 15/05/2019

Konu:4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar kapsamı bazı maddelerde değişiklik yapıldı.

15 Mayıs 2019 tarihli ve 30775 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1111 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (2009/15481) hükümlerinde yapılan değişikliklere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir:

İlgili Madde

Eski Hüküm

Yapılan Değişiklik

Yeni Hüküm

Madde 45/1

1. Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro'yu geçmeyen eşya ile 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır.

İşaretli ibare çıkarıldı

1. Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 22 Avro'yu geçmeyen eşya ile 150 Avro’yu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayına muafiyet tanınır.

Madde 62/1

1. Kıymeti 1500 Avro'yu geçmemek şartıyla, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşya için 45 inci ve yolcu beraberinde gelen eşya için 59 uncu maddelerde belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden;

İşaretli ibare eklendi

1. Kıymeti 1500 Avro’yu geçmemek şartıyla, posta ve hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyanın değeri ile kişisel kullanıma mahsus kitap ve benzeri basılı yayın için 45 inci maddede ve yolcu beraberinde gelen eşya için 59 uncu maddede belirtilen limitleri aşan eşyanın değeri üzerinden;

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda % 18,

 

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18

b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda % 20,

 

b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20

c) Kitap veya benzeri basılı yayın için % 8,

İşaretli ibare değiştirildi

c) Kitap ve benzeri basılı yayın için %0

d)    6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave % 20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

 

d) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir

Madde 126/1

[...] İhracat rejimine konu eşya için miktar veya değer limitlerini ayrı ayrı beş katına kadar artırmaya Bakanlık yetkilidir.

İşaretli ibare değiştirildi

[…] İhracat rejimine konu eşya için miktar ve değer limitlerini ayrı ayrı on katına kadar artırmaya Bakanlık yetkilidir.

EK 9
B/b-8

8. TV, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç iki takvim yılında 1 adet)

İşaretli ibare eklendi

8. TV, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil olmak üzere GSM-Cep telefonu (yabancı misyon mensupları hariç olmak üzere, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılmak şartıyla üç takvim yılında 1 adet

 

Karar, yayımlandığı tarihten 15 gün sonra yürürlüğe girecektir.

 

 

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33