Skip to Content

No: 25

Tarih: 10/05/2019

Konu:Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)’nden Yararlanacak Ülkeler Listesi’nde değişiklik yapılmıştır.

10 Mayıs 2019 tarihli ve 30770 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1049 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yürürlüğe konması kararlaştırılan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” ile İthalat Rejimi Kararına ekli Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi (EK-4)’nde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklikler ile birlikte, Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler (Ö.T.D.Ü.) listesinde yer almakta olan Bolivya ve Cape Verde Gelişme Yolundaki Ülkeler (G.Y.Ü.) listesine geri eklenirken, Moğolistan ise yeniden En Az Gelişmiş Ülkeler (E.A.G.Ü) listesine dahil edilmiştir.

 

Söz konusu Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Listesi (EK-4)’ne ulaşmak için tıklayınız…

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33