Skip to Content

No: 12

Tarih: 27/02/2019

Konu:Gümrük İşlemlerinde E-Teminat Mektubu Uygulamasına İlişkin Kılavuz yayımlandı.

Gümrük Genel Müdürlüğü’nün 41770540 sayılı yazısında; 2017/7 sayılı “Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Politika Belgesi ve Eylem Planı” konulu Genelge’yle kamu mali yönetiminde, belirlenen temel standartlar çerçevesinde modern  uygulamalara geçilerek kamu kurumlarınca kullanılan bilişim sistemleri altyapılarının entegre edilmesinin amaçlandığı; bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu (KKB) ve Bakanlıkları nezdinde   yürütülen çalışmalar sonucunda, kağıt ortamda düzenlenen teminat mektuplarının yaşam döngüsünün tamamen elektronik ortama taşındığı; elektronik teminat mektuplarına ilişkin işlemlerin sürdürülebilmesini teminen BİLGE sisteminde gerekli entegrasyonun sağlandığı bildirilmiştir. Böylece, bankalar tarafından gümrük idarelerine verilmek üzere elektronik ortamda düzenlenmiş ve elektronik imza ile imzalanmış şekilde Ticaret Bakanlığı’na iletilecek e-teminat mektuplarına dair işlemlerin, BİLGE sisteminde “Elektronik Teminat” modülünde gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, gümrük idareleri tarafından kabul edilen teminat mektuplarının elektronik ortamda gerçekleştirilecek işlemlerine dair “Elektronik Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu” yayımlandığı; E-Teminat Mektubu uygulamasının 21.02.2019 tarihinde BİLGE sisteminde Elektronik Teminat modülünün uygulamaya hazır hale geldiği ifade edilmiştir.

Halihazırda E-Teminat Mektubu düzenlenmesini teminen entegrasyon ve sertifikasyon sürecini tamamlayan 3 bankanın mevcut olduğu; diğer taraftan ilerleyen dönemlerde gerekli entegrasyon ve sertifikasyon sürecini tamamlayan banka bilgileri bildirileceği kaydedilmiştir.Bununla birlikte, yazı tarihinden (18.02.2019) sonra gümrük idarelerine kâğıt usulde düzenlenmiş toplu teminat mektuplarının sunulması halinde, bahse konu teminat mektuplarının kayıt işlemlerinin 2015/19 sayılı Genelge ile mülga Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 09.09.21510389208 ve 15.10.2015 /11078561 tarih ve sayılı yazıları uyarınca tekemmül ettirileceği belirtilmiştir.

İlave olarak, daha önce kâğıt ortamda düzenlenmiş olan teminat mektuplarına dair işlemlerin kâğıt usulde düzenlenmeye devam edeceği; Bakanlıklarınca daha sonra bildirilecek olan tarihten itibaren kağıt ortamda teminat mektubunun verilmesi, kabulü ve beyannamede kullanımının mümkün olmayacağı ifade edilmiştir.  

İlgili E-Teminat Mektubu Uygulama Kılavuzu’na ulaşmak için tıklayınız…

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33