Skip to Content

No: 11

Tarih: 08/02/2019

Konu:Kur farklarının ithalatta KDV matrahına dâhil edilip edilmemesine ilişkin bir yazı yayımlandı.

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 85593407-156.02 sayılı yazı ile kur farkına ilişkin açıklama yapılmıştır.

3065 sayılı KDV Kanunu’nun matraha dâhil unsurların yer verildiği 24/1-c bendine “kur farkı” ibaresinin eklenmesi ile (Vade farkı, fiyat farkı, kur farkı faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerler.) oluşan tereddüdün giderilmesi amacıyla yayımlanan yazıda döviz ile yapılan işlemlerde eşya bedelinin transfer edildiği tarih ile beyannamenin tescil tarihi arasında kur farkı oluştuğu durumlarda KDV Kanunu’nun 26’ncı maddesi uyarınca işlem yapılması; bu kapsamda ithalatta vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinden önce yapılan ödeme tarihindeki kurun, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiği tarihteki kurdan yüksek olması yani negatif kur farkı oluşması durumunda, aradaki kur farkının KDV matrahına dahil edilmemesi gerektiği belirtilmiştir.

İlgili yazıya ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla,

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33