Skip to Content

No: 3

Tarih: 02/01/2019

Konu:Bazı demir veya çelikten sıkıştırılmış veya sıvı hale getirilmiş gazlar için dikişsiz kapların ithalatında gözetim uygulaması getirildi.

31 Aralık 2018 tarihli 4. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/15 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile aşağıda GTİP numarası ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak gözetim uygulaması getirilmiştir.
 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti
(ABD Doları/Kg*)

7311.00.11.10.00

250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar

3

7311.00.11.90.00

Diğerleri

3

7311.00.13.10.00

250 ve daha fazla atmosfer basıncına dayanıklı olanlar

3

7311.00.13.90.00

Diğerleri

3

*Brüt Ağırlık

Anılan Tebliğ uyarınca, tabloda belirtilen eşyanın ancak Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebileceği ve elektronik ortamda düzenlenen gözetim belgeleri için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası ile belge tarihinin, yükümlü tarafından beyannamenin 44 no.lu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edileceği belirtilmiştir.

Bu Tebliğ, yayımı tarihini (31 Aralık 2018) takip eden 30’uncu günde yürürlüğe girecektir.

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33