Skip to Content

No: 69

Tarih: 27/12/2018

Konu:Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması hakkında Karar yayımlandı.

27 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 512 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına karar verilmiştir. İlgili Karar’a göre, 14 Nisan 2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar” çerçevesinde, bu yazıya ek tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve karşısında tanımları belirtilen eşyanın ithalatında, 15 Şubat 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere karşılarında gösterilen miktar için % 0 gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanları açılmıştır.

Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca ithal lisansı düzenlenecektir. İthal edilecek maddelere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şartı aranmaktadır.

Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak Tebliğ veya Tebliğlerle belirlenecektir.

Karar’da belirtilen sanayi ürünleri tablosuna ulaşmak için tıklayınız…

Bu Karar 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33