Skip to Content

No: 68

Tarih: 26/12/2018

Konu:Yağlık Ayçiçeği Tohumu İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması hakkında Karar yayımlandı.

26 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 497 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına karar verilmiştir. İlgili Karar’a göre, 14 Nisan 2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar” çerçevesinde, aşağıdaki gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve isimleri belirtilen maddeler için karşılarında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmıştır.

GTİP

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton)

Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%)

Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu

1206.00.91.00.19

Diğerleri

300.000

0

30.06.2019

1206.00.99.00.19

Diğerleri


Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejim Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ticaret Bakanlığınca ithal lisansı düzenlenir.  İthal edilecek maddelere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şartı aranmaktadır.

Bu Karar yayımı tarihinde (26.12.2018) yürürlüğe girmiştir.           

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33