Skip to Content

No: 3

Tarih: 03/01/2018

Konu:Genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler listesinde değişiklik yapıldı.

31 Aralık 2017 tarihli 4. Mükerrer Resmi Gazete’de 2018/01 sayılı İthalat Tebliği yayınlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile 2017/01 sayılı İthalat Tebliği yürürlükten kalkmıştır.

Yeni Tebliğ ile, Gelişme Yolundaki Ülkeler (GYÜ) kategorisindeki Endonezya, Hindistan ve Vietnam, genelleştirilmiş tercihler sistemi kapsamından çıkarılmış; Etiyopya’dan yapılan ithalatlarda S-11a (yalnızca 5209.42 tarife alt pozisyonu için) hariç sektör olarak tanımlanmıştır.

Bu Tebliğ, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 


Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Ebru Çakmak
ebru.cakmak@tr.ey.com

(212) 408 58 54

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33