Skip to Content

No: 68

Tarih: 25/12/2017

Konu:2018 yılında uygulanacak Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı.

23.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanarak, Tebliğ’in 1 ve 2 no.lu eklerinde yer alan Asgari Ücret Tarifeleri güncellendi.

Ayrıca, Tebliğ’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yapılan değişiklik ile, ihracat beyanname sayısı 1500’ü aştığında Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında indirim uygulanabilmekte iken; bu sayı 1000’e indirilmiştir.

Tebliğ’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (l) bendi ile, İTH-10 kodlu “İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın, Gümüş, Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72’nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri, 74’üncü Fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76’ncı Fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya İthalat İşlemleri” için CIF kıymete göre ücretlendirme yapılmayacağı düzenlenmiştir.

Bu Tebliğ, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Güncellenen Asgari Ücret Tarifelerine (Ek-1 ve Ek-2) ulaşmak için tıklayınız…

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33