Skip to Content

No: 62

Tarih: 29/11/2017

Konu:“Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha)”in Türkiye’ye ithalatında dampinge karşı kesin önlem getirildi.

29 Kasım 2017 tarihli Resmi Gazete’de İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/32) yayımlandı. Bu Tebliğ ile 21.12.2016 tarihli ve 29925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’e (Tebliğ No: 2016/51) istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ve aşağıda belirtilen gümrük tarife istatistik pozisyonları altında yer alan “sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha)” ithalatına yönelik başlatılan soruşturmanın sonucunda ithalatta dampinge karşı kesin önlem getirildi.

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Firma

Dampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %)

7208.51.20.10.11

Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız genişlikleri 3600 mm ve daha az olanlar)

Çin Halk Cumhuriyeti

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co. Ltd.

16,89%

7208.51.20.10.19

7208.51.20.90.11

Diğerleri

22,55%

7208.51.20.90.19

7208.90.80.10.11

Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız kalınlıkları 15 mm ve daha fazla olanlar ile genişlikleri 3600 mm ve daha az olanlar)

Çin Halk Cumhuriyeti

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co. Ltd.

16,89%

7208.90.80.10.12

7208.90.80.20.11

7208.90.80.20.12

7225.40.40.00.00

Diğerleri

22,55%

7225.99.00.00.10

7225.99.00.00.90

7211.13.00.11.00

Sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha-yalnız kalınlıkları 15 mm ve daha fazla olanlar)

Çin Halk Cumhuriyeti

Jiangyin Xingcheng Special Steel Works Co. Ltd.

16,89%

7211.13.00.19.00

7211.14.00.21.12

7211.14.00.29.11

Diğerleri

22,55%

7211.14.00.29.12

 
Bu çerçevede, aşağıdaki tabloda tanımı, menşe ülkesi ve firması belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında, tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Tebliğ uyarınca, yukarıda belirtilen eşyaların, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlem tahsil edilir.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde (29 Kasım 2017) yürürlüğe girer.

 

 

Saygılarımızla,
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Sercan Bahadır

 

 

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 Baskıya yolla

Başa Dön

İletişim:

Yakup Güneş
yakup.gunes@tr.ey.com
(212) 408 58 38

Evren Kılıç
evren.kilic@tr.ey.com
(212) 408 46 35

Tuğba Aslan
tugba.aslan@tr.ey.com

(212) 408 59 52

Selçuk Özdamar
selcuk.ozdamar@tr.ey.com

(212) 408 59 16

Aynur Çürgüç Kumcuoğlu
aynur.curguc@tr.ey.com

(212) 408 51 33