Posta ve hızlı kargo işlemlerinde muafiyet sınırı kaldırıldı

Sercan Bahadır | 16/05/2019 | (Tüm Yazılar)

Dün, (15 Mayıs 2019) iki yeni düzenleme ile güne başladık. Bunlardan birincisi, kambiyo satış işlemlerinde uygulanmak üzere binde bir oranında vergi (BSMV) getirilmesi diğeri ise posta ve hızlı kargo işlemlerine konu olan ürünlerde (kitap ve benzeri basılı yayınlar hariç) muafiyet sınırının tamamen kaldırılması oldu. Kitap ve benzeri basılı yayınlar için olan muafiyet sınırı 150 Euro olarak muhafaza edildi.

2009 yılında yürürlüğe giren 15481 sayılı BKK ile 150 Euro olan muafiyet sınırı; 2011 yılında 75 Euro’ya; 31.12.2016 tarihinde 30 Euro’ya; 11.04.2018 tarihinde 22 Euro’ya ve 15 Mayıs 2019 tarihi itibari ile de sıfıra indirildi. Özellikle elektronik ticaret operatörleri ve kullanıcılarını yakından ilgilendiren bu gelişme, sektörün geleceği açısından büyük önem arz ediyor. Halen Avrupa Birliği’nde (AB) anılan muafiyet sınırı 22,5 Euro olarak uygulanıyor.  Bu uygulama ile de AB’den farklılaşıyoruz.

Yeni düzenleme ne getiriyor?

Posta ve hızlı kargo ile yapılan gönderilere ilişkin olarak özel bir vergileme sistemi mevcut. Bu düzenlemeden önce 22 Euro’ya kadar yapılan gönderilere vergi alınmıyordu. 22 ile 1.500 Euro arasındaki gönderiler için ise vergi oranları aşağıdaki şekilde uygulanıyordu:

  • AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18.
  • Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20.

Yapılan değişiklik ile 22 Euro’luk kısmı kaldırılıyor ve 1.500 Euro’ya kadar her üründen sabit oranda vergi tahsil edilemeye başlanıyor. Böylece yurt dışından gelen 1 Euro ile 1.500 Euro arasındaki tüm gönderilere, AB’den gelenler için %18; diğer ülkelerden gelenler için %20 oranında vergi tatbik ediliyor olacak.

1.500 Euro üzerindeki gönderiler için ise ithalat rejimi kararı tatbik ediliyor. Bu gönderilerin normal ithalat işlemi gibi tarife numarasına göre serbest dolaşıma giriş işlemleri yerine getiriliyor.

2009/15481 sayılı BKK - Madde 62/1

Eski Uygulama

Yeni Uygulama

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18,

a) Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18

b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20,

b) Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20

c) Kitap veya benzeri basılı yayın için %8,

c) Kitap ve benzeri basılı yayın için %0

d) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.

d) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya olması durumunda yukarıdaki oranlara ilave %20 oranında tek ve maktu bir vergi tahsil edilir.


İthalat maliyetleri artırıyor

Muafiyet sınırının kaldırılması, posta ve hızlı kargo yolu ile alışveriş yapan gerçek kişileri yakından ilgilendiriyor. Çünkü bu yol ile getirilen her gönderi hem vergiye hem de gümrük işlemine konu oluyor. Önceden 22 Euro’yu aşmayan ürünler için vergi alınmıyor ve kargo şirketi tarafından elektronik gümrük beyannamesi (ETG) düzenlenerek gönderi doğrudan tüketiciye teslim ediliyordu. Bu düzenlemeden sonra bu ürünler sadece vergiye konu olmayacak aynı zamanda hızlıca yapılan ETG uygulamasından da yararlanamayacak. Bunun anlamı; gerçek kişiler 1 Euro’luk gönderi olsa da AB’den geliyor ise %18; diğer ülkelerden geliyorsa %20 oranında vergi ödeyecek. Buna ilave olarak bir gümrük müşaviri hizmeti almak zorunda kalacaklar. Gümrük işlemi yaparken antrepoda beklediği süre için de ardiye bedeli ödeyeceklerdir. Bu masraflar da gönderi bedelinin 10 katını bulabilecek. Birçok kişi bu maliyetler ile karşılaşınca düşük kıymetli ürünleri hızlı kargo yolu ile getirmekten vazgeçecek.

Bakanlık tarafından yapılan bu düzenlemenin yerli üreticileri korumaya ve ithalatı kısıtlamaya yönelik uygulamalar ile uyumlu olduğu gözlemleniyor. Ancak her posta ve hızlı kargo gönderilerini gümrük işlemine tabi tutmak, gümrük idarelerine de ciddi bir iş yükü getirecek. Her bir işlem için ciddi bir mesai harcamak zorunda kalacak.

Ayrıca, şirketler 22 Euro altındaki numuneler için numune muafiyetinden yararlanmıyor ve gerçek kişi gibi muafiyet sınırından yararlanıyorlardı. Çünkü bu muafiyet sınırından yararlanarak hızlıca numuneler şirketlere getiriliyordu. Ancak bu sınır kaldırılınca birçok şirket muafiyet sınırı avantajından yararlanamayacak. Bu şirketler 22 Euro altında yer alan numune olarak tanımlanan ürünlerini ya vergili getirecek ya da numune muafiyetinden yararlanmaya çalışacaklardır. Numune kavramı özel bir düzenlemeye tabi olduğu için ayrı bir şart ve takibe neden olacaktır. Bu anlamda da şirketleri olumsuz etkileyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Diğer yandan bu yazı vesilesiyle, 19 Mayıs’ın 100’üncü yılını kutlar ve Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hasret ve özlemle andığımızı ifade etmek isteriz.

 

Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.