“Finansal Karmaşıklık Endeksi”nde Türkiye’nin yerini Çin aldı

Elif Karaca | 08/04/2018 | (Tüm Yazılar)

Hollanda merkezli bir danışmanlık şirketi olan TMF Group tarafından hazırlanan “Finansal Karmaşıklık Endeksi 2018”de; Çin, Brezilya ve Türkiye muhasebe ve vergide mevzuata uyum bakımından dünyanın en karmaşık ülkeleri olarak gösterildi. Geçtiğimiz yıl en karmaşık sisteme sahip olan ülke olarak listenin ilk sırasında bulunan Türkiye’ye bu yıl üçüncü sırada yer verildi. Finansal alanda şeffaflığın artırılması çabaları kapsamında raporlama yükümlülüklerin de çoğaldığı Çin yedinci sıradan listenin en tepesine taşındı.

Zorunlu raporlama, defter tutma ve yürürlükteki mevzuata uygunluk sağlamada karşılaşılan güçlükler, sıralamanın hazırlanmasında dikkate alınan parametrelerden bazıları. Şeffaflığın ve yürürlükteki mevzuatla uyumlu hale gelme çabalarının tüm dünyada artması, ülkelerin listede konumlandırılması üzerinde önemli ölçüde belirleyici oldu.

Türkiye ile ilgili olumlu değerlendirmeler

Raporda Türkiye’ye ayrılan bölümde ihracat işlemlerinde e-fatura sisteminin, finans departmanları ve gümrük komisyoncuları üzerindeki yükü azaltarak gümrük süreçlerini hızlandırdığına dikkat çekiliyor. Gelir İdaresi’nin e-tebligat uygulamasına da yer verilen rapora göre, 2016 yılında getirilen sistemle ilgili olarak başlangıçta yaşanan sorunların üstesinden gelindiği görülüyor. Sistemin İdare ile şirketler arasındaki iletişimin kalitesini artırdığı ve bunun çok pozitif bir durum olduğu da yapılan değerlendirmeler arasında.

Türkiye’de kurumlar vergisi oranının yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılması ve elektronik hizmet sağlayıcılara KDV mükellefiyeti getirilmesinin hatırlatıldığı raporda, bunlara rağmen çok uluslu şirketler açısından negatif gelişmelerden daha çok pozitif gelişmelerin söz konusu olduğu değerlendirmesi yapılıyor. Buna örnek olarak SGK ve muhtasar beyannamelerin birleştirilmesi gösteriliyor ve söz konusu uygulamanın idari süreçlerde iş yükünü hafifleteceği beklentisine yer veriliyor.

Ancak bu değerlendirmelerin yanı sıra, global sıralamada 3. sıraya kayan Türkiye 50 ülkenin yer aldığı Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde yine karmaşıklığın en yüksek olduğu ülke olarak gösteriliyor.

ABD’nin listedeki yeri epey değişebilir

Listede geçen yıl 72’inci sırada yer alan ABD 2018’e ait sıralamada 75. olarak karmaşıklık düzeyini bir miktar daha azaltsa da, henüz birkaç ay önce yasalaşan vergi reformu ve son haftalarda dünya gündemine yerleşen ek gümrük vergilerine bağlı olarak önümüzdeki dönemde sıralamadaki yerinin negatif yönde değişebileceği belirtiliyor. Kısa süre önce KDV’ye geçilen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise karmaşıklık düzeyi en düşük 10 ülke arasından çıkarak listede 92. sıradan 74. sıraya yükseldi.

Küreselleşmeyle birlikte karmaşıklık düzeyi arttı

2000’li yıllarla hız kazanan küreselleşmeyle birlikte iş dünyasında çalışma şekilleri de daha karmaşık hale gelmeye başladı. EY FAAS Americas Finansal Raporlama Lideri Neri Bukspan’a göre bir işletmenin faaliyetlerindeki büyüme, raporlama alanında karşı karşıya kalacağı güçlükleri de beraberinde getiriyor.

EY’nin finansal konulardaki karmaşıklık ve paydaşların artan taleplerine nasıl yaklaşılması gerektiğini irdeleyen araştırması, karmaşıklık arttıkça raporlama altyapısının güçlendirilmesine duyulan ihtiyacın da arttığı sonucunu ortaya koyuyor. 500 şirketin dahil edildiği bir çalışmaya göre, şirketler daha global hale geldikçe mevzuat değişiklikleri ve daha talepkar bir raporlama ortamıyla yüz yüze geliyorlar. EY anketine katılanların dörtte üçü raporlama ortamındaki karmaşıklığın son yıllarda belirgin şekilde arttığı görüşünde.

Finansal Karmaşıklık Endeksi’ne göre muhasebe ve vergide uygunluk bakımından dünyanın en karmaşık ülkeleri

 

2018

2017

Çin

Türkiye

Brezilya

Brezilya

Türkiye

İtalya

İtalya

Yunanistan

Arjantin

Vietnam

Fransa

Kolombiya

Bolivya

Çin

Kolombiya

Belçika

Meksika

Arjantin

Rusya

Hindistan

 

 

Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.