Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

 Tasarı  Detay  İndir 
 6728 Sayılı Kanun  Resmi Gazete'de yayımlanan metin  
 6728 Sayılı Kanun  Genel Kurulda kabul edilen  
 Kanun Tasarısı  Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen   
 Kanun Tasarısı                               23.06.2016