Vergi uyusmazlıkları konusunda asagıdaki hizmetler sunulmaktadır:

 • Muhtemel vergi ihtilafları konusunda mükellef nezdinde farkındalık yaratılması, güncel gelişmelerin takip edilmesi,
 • Ticari muameleler nedeniyle oluşabilecek vergi risklerinin degerlendirilmesi,
 • Vergi iadelerine ilişkin ihtilafların idari asamada çözümlenmesinin sağlanması konusunda danışmanlık verilmesi, alternatif çözüm yollarının değerlendirilmesi,
 • Vergi dairesi ile görüşmelerin yapılması, gerekli düzeltme ve iade başvurularında destek sağlanması,
 • Idari işlemlerin sonuçlarının değerlendirilmesi,
 • Özelge başvurusunda bulunulması hususunda teknik destek sağlanması, başvuru evraklarının hazırlanması ve sonuçların değerlendirilmesi
 • Vergi incelemeleri sürecinde belge ve dokümantasyon hazırlanması ve tutanakların incelenmesi
 • Vergi incelemelerinin tamamlanmasını takiben, "Uzlasma" veya "Dava Açma" süreçleri için gerekli olan teknik değerlendirmelerin yapılması
 • Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma kararlarının alınması ve uygun uzlaşma limitlerinin belirlenmesi konularında destek sağlanması
 • İhtilaflarla ilgili gerekli teknik destek ve danışmanlığın sağlanması
 • Dava veya uzlasma sonrasında, vergi dairesinin düzeltme isleminin karara uygunluğunun kontrol edilmesi
 • Gümrüklerde alınan vergilere iliskin uyuşmazlıklar kapsamında danışmanlık hizmeti sunulması

Vergi Uyuşmazlıkları Danışmanlık Hizmetlerinden Sorumlu Ortak: 
Erdal Çalıkoğlu (Vergi Bölüm Başkanı)

İletişim: +90 212 408 53 20