Günümüzde şirketlerin en önemli önceliklerinden birisi finansal dönüşümle sağlanan verimli ve güvenilir bir finansal yönetimi sürdürme konusunda gelişmeleri takip etmek ve uygulamaktır. Bunun yanında, kurumların vergi departmanları da vergi işlevlerinde karşılaştıkları stratejik ve faaliyetlerle ilgili zorluklar ile verimli çalışma ihtiyacından dolayı çalışmalarını şekillendirmek zorundadırlar.   

Vergi Teknolojileri ve Dönüşümü  hizmetleri, etkili vergi uygulamaları ve yazılım araçlarının uygulanmasıyla vergi işlevinizin etkinliğini artırarak karşılaştığınız stratejik ve işlevsel güçlüklerde size yardımcı olabilir.

Vergi Teknolojileri ve Dönüşümü  ekibimiz, daha verimli, etkili ve sürdürülebilir bir vergi işlevi için sorunları belirlemenizde ve gerekli pratik çözümleri uygulamanızda, baştan sona tüm süreçleri kapsayacak şekilde sizlere yardımcı olabilir. 

Kurumların Vergi Teknolojileri ve Dönüşümü Hizmetlerimize ihtiyaç duymasına gerektirecek önemli bazı hususlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Tasarruf zorunlulukları ve bütçe baskısı,
 • Birleşme, satın alma veya bölünme faaliyetleri
 • Vergi süreçlerini, kontrollerini ve teknolojisini etkileyen önemli ticari olaylar
 • Yeni ERP ve muhasebe sistemi veya şirket çapında bir finansal dönüşüm
 • Yöneticilerin değişen beklentileri
 • Önemli personel değişiklikleri
 • Etik ve müşterileri elde tutma konuları
 • Paylaşımlı hizmetler, ülke dışında gerçekleştirilen faaliyetler veya dışarıdan hizmet alma teşviki
 • Vergi mevzuatına uyumun sağlanmasına ilişkin gereksinimler
 • Finansal sürecin kısaltılmasına yönelik çabalar
 • İç denetim sürecinde belirlenen konular
 • Raporlama süreçlerinin gözden geçirilmesi

Bu kapsamda sizlere katkı sağlayacağımız başlıca alanlar aşağıdaki gibidir:

 • Vergi işlevi değerlendirmeleri
 • Kuruluş stratejisi ve işletme modeli tasarımı
 • Vergi risklerinin belirlenmesi
 • Vergi süreci tasarımı
 • İç vergi kontrollerinin iyileştirilmesi 
 • Vergisel verilerin etkinleştirilmesi
 • Faaliyetlere ilişkin transfer fiyatlandırmasına 

Vergi Teknolojileri ve Dönüşümü Hizmetleri Kontak: 
Müge Tan Belviso (Şirket Ortağı)

İletişim: +90 212 408 52 23