İşletmeler, bir yandan strateji geliştirmeye, mevzuata uyum sağlamaya, iş planlarını uygulamaya almaya ve risklerini yönetmeye çalışırlarken,  diğer yandan ugulamalarına yönelik  çözümler geliştirmede sorunlar yaşayabilmektedirler.

Vergi danışmanlık hizmetleri ekibimiz, işletmelerin doğru zamanda doğru kararlar alarak iş planlarıyla vergi uygulamalarının uyumlu hale getirilmesine destek olmaktadır.

Stratejik Vergi Planlaması Danışmanlık Hizmetleri

Uzun dönem işletme performansında ve nakit akışında pozitif bir gelişme sağlamak, yurt içinde efektif vergi yükleri düşürülerek sermaye yapısı ile faaliyet finansmanında iyileşme sağlamak amacıyla işletmelere stratejik vergi planlaması danışmanlığı verilmektedir.

Operasyonel Vergi Planlama Hizmetleri

Gayrimenkul ve gayrimaddi varlıkların alım satım işlemleri de dahil olmak üzere çeşitli işlemlerin vergi ugulamaları bakımından incelenmesi ve efektif vergi oranlarının düşürülmesine ilişkin vergi danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Finans Kurumları ve Finansal İşlemlere İlişkin Vergi Danışmanlık Hizmetleri

Finans sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ile finansal işlemlerin vergi mevzuatı, bankacılık, kambiyo ve diğer mali mevzuat kapsamında değerlendirilmesine ilişkin danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Vergi Danışmanlık Hizmetlerinden Sorumlu Ortak: 
Erdal Çalıkoğlu (Vergi Bölüm Başkanı)

İletişim: +90 212 408 53 20

Finans Sektörü Vergi Danışmanlık Hizmetlerinden Sorumlu Ortak: 
İhsan Akar

İletişim: +90 212 408 52 23