Uluslararası vergileme konusunda uzman profesyonellerden oluşan global hizmet ağımız ile müşterilerimizin vergi yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda kendilerine destek vermekteyiz. Bu alandaki hizmetlerimiz, müşterilerimizin yararlanabilecekleri vergisel fırsatların ortaya çıkarılması, global vergi risklerinin tespiti ve yurtdışındaki beyanname ve raporlama yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi konuları kapsamaktadır.

EY Türkiye, Uluslararası Vergi Danışmanlık Hizmetleri kapsamında çok uluslu firmalar ile Türkiye'de yerleşik kuruluşlara geniş kapsamlı uluslararası vergi danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Temel amacımız, müşterilerimize gerçek katma değer ve rekabet avantajı kazandıracak ticari yararlar sağlayabilecek nitelikteki aşağıda ana başlıklar itibariyle sayılan vergi hizmetlerimizi sunmaktır:

  • Uluslararası vergi planlamasına yönelik danışmanlık hizmetleri: Yerel mevzuat ile çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları gibi uluslararası düzenlemeleri dikkate almak suretiyle, müşterilerimizin Türkiye dışında gerçekleştirecekleri yatırımlara yönelik etkin uluslararası vergi planlama stratejileri geliştirilmesi,
  • Global vergi etkinliği yönetimi: Müşterilerimizin genel iş stratejilerine uygun; global olarak yürütmekte oldukları faaliyetleri çerçevesinde ortaya çıkan vergi pozisyonlarının iyileştirilmesine yönelik vergi danışmanlık hizmetleri,
  • Şirket birleşme ve satın alma işlemlerinde uluslararası vergi boyutu taşıyan vergi danışmanlık hizmetleri,
  • Birden çok ülkede operasyonları ve/veya işlemleri olan firmaların faaliyetlerine etki edebilecek diğer ülke mevzuatları ile uluslararası mevzuattaki değişikliklere ilişkin danışmanlık hizmetleri,
  • Operasyonel yeniden yapılanma süreci içerisinde tedarik zincirlerini Tax Effective Supply Chain Management (TESCM) çalışması kapsamında yeniden yapılandıran müşterilerimize, bu süreçte uluslararası vergi mevzuatını ilgilendiren konularda danışmanlık hizmetleri,
  • Türkiye'deki yerleşik firmalar tarafından yurtdışında gerçekleştirilecek yatırımlar ile yurtdışında yerleşik kurumlardan Türkiye'ye yapılacak yatırımlara yönelik, temettü akışı, olası hisse satışına bağlı oluşacak değer artış kazancı, operasyonların finansmanı ile kurumların sahip oldukları gayrimaddi hakların kullandırılmasına yönelik uluslararası vergi konularını ilgilendiren hususlarda vergi danışmanlık hizmetleri.

Uluslararası Vergi Danışmanlık Hizmetlerinden Sorumlu Ortak: 
Ateş Konca 

İletişim: +90 212 408 58 72