Günümüzde Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülkede transfer fiyatlandırmasına yönelik düzenlemeler ve vergi güvenlik önlemleri bulunmaktadır. Transfer fiyatlandırması alanındaki küresel ve yerel düzenlemelerin her geçen gün artan sayısı, bu kapsamdaki gereklilik ve kuralların uygulanması konusunda tereddüt ve uyuşmazlık yaşanması ihtimalini de beraberinde getirmektedir.

EY Türkiye olarak bizler ise birden çok disiplinde köklü bir deneyim ve akademik bilgi sahibi olan Transfer Fiyatlandırması ve Etkin İşleme Modeli ekibimiz ile bu alandaki uygulamalara ilişkin küresel bir bakış açısı sunmaktayız.

Uzmanlarımız firmaların tedarik zincirlerinin etkin bir şekilde yapılandırılması ve sürdürülebilir transfer fiyatlandırması politikalarının tasarlanıp uygulanmasında rol almakta; sizlerle işbirliği içerisinde çalışarak günümüz iş dünyasındaki vergi risklerine dair proaktif, pragmatik ve entegre stratejiler oluşturmanıza yardımcı olmaktadır.

Bu kapsamda, sizlere hizmet sunacağımız başlıca alanlar aşağıdaki gibidir:

  • Transfer fiyatlandırması dokümantasyon desteği
  • Transfer fiyatlandırması risk yönetimi
  • Peşin fiyatlandırma anlaşmaları
  • Emsal analizi çalışmaları 
  • Finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren firmalar için, finansal hizmetlere yönelik özellikli transfer fiyatlandırması uygulamaları 
  • Transfer fiyatlandırması uygulamalarının dolaylı vergiler üzerindeki etkisine yönelik değerlendirmeler
  • Etkin İşletme Modeli uygulaması 
  • Transfer fiyatlandırması planlaması ve yeniden yapılanma
  • Transfer fiyatlandırması incelemelerine ilişkin savunma ve uyuşmazlık desteği


Değerleme Raporu Danışmanlık Hizmetleri

EY Vergi ekibinin konusunda uzman ekibi tarafından hazırlanan "Değerleme Raporu Danışmanlık Hizmetleri" broşürüne ulaşmak için tıklayınız...

Global Transfer Fiyatlandırması ve Etkin İşletme Modeli Hizmetlerinden Sorumlu Ortak: 
Serdar Sumay

İletişim: + 90 212 408 58 75