Vergiciler (mali) tatilde…

M. Fatih Köprü | 03/07/2017 | (Tüm Yazılar)

Maliye çalışanları ile meslek mensuplarının (muhasebeciler, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler) yoğun iş stresinden uzaklaştırılmasını, daha verimli ve sağlıklı çalışmalarını sağlamak amacıyla getirilen “Mali tatil” düzenlemesi, 2007 yılından bu yana uygulanıyor. Her yılın Temmuz ayının birinden yirmisine kadar geçerli. Buna göre bu yıl da 1 Temmuz Cumartesi günü başlayan mali tatil, 20 Temmuz Perşembe akşamı sona erecek.

Geçtiğimiz yıl çıkarılan bir yasa ile mali tatil uygulamasında önemli değişiklikler yapıldı. Daha doğrusu aylık beyannameler açısından mali tatil neredeyse kaldırıldı diyebiliriz. Yasal olarak var ama mükellefler veya meslek mensuplarının her ay düzenli olarak doldurdukları beyannamelerin veriliş ve ödeme süreleri konusunda yapılan değişiklikler sonrasında sadece 1-2 günlük avantajdan bahsedebiliyoruz.

Bu hafta mali tatil uygulamasını; beyan ve ödeme süreleri, vergi incelemeleri ve dava açma süreleri açısından ele alacağız.

ÖTV, BSMV ve şans oyunları

Mali tatil süresinde verilmesi gereken bazı beyannameler var. Özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisi beyannameleri gibi. Ancak yasada, mali tatilin bu beyannameleri kapsamadığına dair bir düzenleme bulunuyor. Sadece bu beyannameler mali tatil süresi içinde verilmesine rağmen mali tatilin bu beyannameleri kapsamıyor olması ilginç değil mi?

Buna göre 2017 yılında;

- 16-30 Haziran dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannamelerinin 10 Temmuz Pazartesi gününe,

- Haziran dönemine ait diğer aylık ÖTV beyannameleri ile BSMV ve özel iletişim vergisi beyannamelerinin 17 Temmuz Pazartesi gününe,

- Şans oyunları vergisine ilişkin beyannamelerin ise 20 Temmuz Perşembe gününe,

kadar verilmesi gerekiyor. Bir de kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) bildirimleri var. O da kapsama girmediği için bildirimin 17 Temmuz’a kadar verilip, kesintilerin ödenmesi gerekiyor.

Bir de gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak da mali tatilin uygulanmadığını da hatırlatmak isteriz.

Muhtasar ve KDV

Mükellefler tarafından her ay düzenli olarak verilen KDV, muhtasar ve damga vergisi beyannamelerinin verilme süreleri mali tatil içerisinde değil. Kural olarak mali tatil 20 Temmuz’da bitiyor ama KDV’nin 24’üne, muhtasar ve damga vergisi beyannamesinin ise 23’üne kadar verilmesi gerekiyor.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 5 gün içinde biten kanuni ve idari süreler de, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 5. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılıyor.

Buna göre Haziran dönemine ilişkin olup Temmuz ayında verilmesi gereken KDV, damga vergisi ve muhtasar beyannamelerin verilme süresi 25 Temmuz Pazartesi akşamına uzamış oluyor.

Ödeme süresi

Verilme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan beyannamelerdeki (örneğin KDV, muhtasar, damga vergisi gibi) vergilerin, beyan tarihini takip eden gün içerisinde ödenmesi gerekiyor. 2017 yılı için bakarsak 26 Temmuz Çarşamba günü oluyor. Mali tatil olmasaydı da zaten 26 Temmuz’da ödeneceği için mali tatilin bu vergilerin ödeme sürelerine hiçbir etkisi olmuyor.

SGK prim bildirgeleri

Haziran dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin normal olarak 24 Temmuz Pazartesi gününe kadar verilmesi gerekiyor. Bizce bu belgelerin de mali tatil kapsamına girdiği açık. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuya ilişkin genel bir açıklama yapmak yerine, her yıl yayınladığı duyurularla konuya açıklık getirmeye çalışıyor.

Buna göre Haziran ayına ait SGK prim ve hizmet belgelerinin 25 Temmuz Salı gününe kadar verilebilecek. Burada da mali tatilin avantajı sadece 1 gün oluyor. Mali tatil, primlerin ödeme süresinde ise hiçbir değişikliğe neden olmuyor. Temmuz sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.

Vergi incelemeleri

Mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı istenemediği gibi mükellefin işyerinde incelemeye de başlanamıyor. Ancak bu kuralın bir istisnası var. O da mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler.

Mali tatilden önce ibraz edilmiş olan defter ve belgeler üzerinde ise incelemeye devam edilebiliyor. Ancak inceleme tamamlandığında mükellefin inceleme tutanağını imzalamaya davet edilebilmesi için mali tatilin bitmesinin beklenmesi gerekiyor.

 

Uzlaşma ve indirim

Mükellefler, kendilerine tebliğ edilen “vergi ve ceza ihbarnamesi” ile ilgili olarak “uzlaşma” talep edebiliyorlar. Sadece ceza (vergi ziyaı veya usulsüzlük) kesilmişse buna ilişkin olarak cezalarda indirim imkânından da yararlanılabiliyor. Bu durumda cezaların yarısı veya üçte biri siliniyor.

 

Her iki hakkın kullanılmasıyla ilgili olarak 30 günlük başvuru süresi söz konusu. Bu başvuru süreleri de mali tatil uygulamasından etkileniyor. Başvuru süresinin sonu mali tatile (1-20 Temmuz) denk geliyorsa, mali tatilin bitiminden itibaren 7 gün uzama söz konusu olduğundan, 27 Temmuz Perşembe akşamına kadar söz konusu haklar kullanılabiliyor.

 

Dava açma süresi

Yukarıdaki yöntemler yerine dava açma yoluna da gidilebilir. Bu durumda da ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün (ödeme emrine karşı açılan davalarda 7 gün) içerisinde dava açılması gerekiyor.

Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde, süre, mali tatil devam ettiği müddetçe işlemiyor. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün vergi mahkemelerinin çalışmaya ara verme süresine (20 Temmuz-31 Ağustos) rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren 7 gün uzuyor.

Mali tatil kapsamında Temmuz ayı içerisinde verilmesi gereken bazı beyanname, bildirim ve ödeme süreleri aşağıdaki tabloda özetleniyor:

Beyanname/Bildirim Türü

Son Beyan Tarihi

Son Ödeme (Vade) Tarihi

Haziran 2017 Katma Değer Vergisi

25.07.2017

26.07.2017

Haziran 2017 Muhtasar

25.07.2017

26.07.2017

Haziran 2017 Damga Vergisi

25.07.2017

26.07.2017

Haziran 2017 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

17.07.2017

17.07.2017

Haziran 2017 Özel İletişim Vergisi

17.07.2017

17.07.2017

Haziran 2017 Şans Oyunları Vergisi

20.07.2017

20.07.2017

Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (16-30 Haziran 2017)

10.07.2017

10.07.2017

Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi (1-15 Temmuz 2017)

25.07.2017

25.07.2017

Haziran 2017 Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

17.07.2017

17.07.2017

Haziran 2017 Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin

Özel Tüketim Vergisi

17.07.2017

17.07.2017

Haziran 2017 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)

17.07.2017

17.07.2017

Haziran 2017 Sosyal Güvenlik Primleri

25.07.2017

31.07.2017

Haziran 2017 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

17.07.2017

17.07.2017

2016 Gelir Vergisi (2. Taksit)

 

31.07.2017

2017 Motorlu Taşıtlar Vergisi (2. Taksit)

 

31.07.2017

Haziran 2017 Ba-Bs Formları

31.07.2017

 

 

Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.