İyi (mali) tatiller

M. Fatih Köprü | 06/07/2014 | (Tüm Yazılar)

Muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirler 2007 yılından bu yana her yıl Temmuz ayında 20 günlük bir tatil (mali tatil) yapıyorlar. Aslında “tatil yapma” sadece sözde. Mali tatil uygulaması sadece bazı beyanname ve bildirimlerin verilme süresini uzatıyor. Bunların dışında meslek mensuplarının yapması gereken işler olduğundan, bu ayda da çok yoğun şekilde çalışıyorlar.

“Mali tatil” her yılın Temmuz ayının birinden yirmisine kadar uygulanıyor. Buna göre bu yıl da 1 Temmuz Salı günü başlayan mali tatil, 20 Temmuz akşamına kadar sürecek.

Muhtasar ve KDV’ler

Mükellefler tarafından her ay düzenli olarak verilen KDV, muhtasar ve damga vergisi beyannamelerinin verilme süreleri aslında mali tatil içerisinde değil. Kural olarak mali tatil 20 Temmuz’da bitiyor ama KDV’nin 24’üne, muhtasar ve damga vergisi beyannamesinin ise 23’üne kadar verilmesi gerekiyor.

Mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün içinde biten kanuni ve idari süreler de, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren 7. günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılıyor. Bu düzenleme kapsamında Haziran dönemine ilişkin olup Temmuz ayında verilmesi gereken KDV, damga vergisi ve muhtasar beyannamelerinin verilme süresi öncelikle 27 Temmuz’a uzuyor. Ama 27 Temmuz Cumartesiye geldiği ve sonrasında da Ramazan Bayramı olduğu için beyanname süresi 31 Temmuz’a kadar uzamış oluyor. 

Buna göre 23 veya 24’üna kadar verilmesi gereken Haziran ayına ilişkin söz konusu beyannamelerin mali tatil uygulaması kapsamında 31 Temmuz Perşembe gününe kadar verilmesi mümkün.

ÖTV, BSMV ve şans oyunları

Mali tatil süresinde verilmesi gereken bazı beyannameler de var. Özel tüketim vergisi (ÖTV), banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisi beyannameleri gibi. 2011 yılındaki Danıştay kararı çerçevesinde bu vergilere ilişkin beyannameler ve ödeme süreleri de mali tatil kapsamında uzuyor.

Buna göre Temmuz ayı içerisinde verilmesi gereken; 16-30 Haziran dönemine ait petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi beyannameleri ile Haziran dönemine ait; diğer ÖTV beyannameleri, BSMV, özel iletişim vergisi ve şans oyunları vergilerine ilişkin beyannameler de 31 Temmuz’a kadar verilebilecek.

Diğer taraftan kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) beyan ve ödeme tarihleri ile belediyelere ödenen vergiler mali tatil kapsamına girmiyor.

Ödeme süresi

Mali tatil nedeniyle verilme süresi uzayan beyannamelerdeki vergilerin ödeme süresi de uzuyor. Aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla, uzayan beyanname verme süresinin son gününden itibaren üçüncü günün mesai saati bitimine kadar vergilerin ödenmesi mümkün. Buna göre verilme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan beyannamelerdeki (KDV, muhtasar ve damga vergisi, ÖTV, BSMV, özel iletişim ve şans oyunları vergisi gibi) vergiler de 31 Temmuz Perşembe akşamına kadar ödenebilecek.

SGK prim bildirgeleri

Haziran dönemine ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin normal olarak 23 Temmuz’a kadar verilmesi gerekiyor. Bizce bu belgelerin de mali tatil kapsamına girdiği açık. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuya ilişkin genel bir açıklama yapmak yerine, her yıl yayınladığı duyurularla konuya açıklık getirmeye çalışıyor.

Duyuruda bu belgelerin mali tatil uygulaması kapsamında Temmuz’un 27’sine kadar verilmesi durumunda yasal süresi içerisinde verilmiş sayılacağını ifade ediyor. En son 2013 yılı ile ilgili duyuruyu 16 Temmuz 2013’te yayınladı ama 2014 yılı için henüz bir duyuru yok. Ama önceki yıllarda olduğu gibi ilerleyen günlerde bu belgelerin de 31 Temmuz’a kadar verilebileceği konusuna ilişkin bir duyuru yayınlamasını bekliyoruz.

Mali tatil, ödeme süresinde ise bir değişikliğe neden olmuyor. Primlerin ay sonuna kadar (31 Temmuz) ödenmesi gerekiyor.

Gelir vergisi ve MTV

2013 yılında elde edilen gelirler için Mart ayında beyanname verildi. Beyanname üzerinde gösterilen verginin ikinci taksitinin Temmuz sonuna kadar ödenmesi gerekiyor. Aynı şekilde motorlu taşıt vergilerinin (taşıt pulu) ikinci taksiti de Temmuz sonuna kadar ödenecek. Bu taksit süreleri ile ilgili olarak mali tatil nedeniyle herhangi bir değişiklik söz konusu olmuyor.

BA, BS formları

Haziran dönemine ilişkin formların verilme süresinin sonu 31 Temmuz. Bu tarih mali tatil veya mali tatilin sona erdiği günü izleyen 7 gün içerisinde olmadığından, mali tatil nedeniyle Ba, Bs formlarının verilme süresinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Yani Haziran ayına ait formların en geç 31 Temmuz Perşembe gece yarısına kadar elektronik olarak verilmesi gerekiyor.

Vergi incelemelerine başlanamıyor

Mali tatilin etkileyeceği bir diğer durum da, vergi incelemeleridir. Mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı istenemediği gibi, mükellefin işyerinde incelemeye de başlanamıyor. Ancak bu kuralın bir istisnası var. O da mahkeme kararı veya Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine ya da Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yapılan aramalı incelemeler.

İncelemeye başlanamıyor olmasına rağmen önceden başlanmış olan bir incelemeye, bu süreden önce ibraz edilen defter ve belgeler üzerinde devam edilebilir. Ancak inceleme tamamlandığında mükellefin inceleme tutanağını imzalamaya davet edilmesi mümkün olmadığından, mali tatilin bitmesinin beklenmesi gerekiyor.

Dava açma süresi

Mali tatilden önce vergi incelemesi tamamlandı. Vergi müfettişi raporunu yazdı. Bu rapora istinaden vergi dairesi tarafından mükellefe “vergi ve ceza ihbarnamesi” tebliğ edildi. İhbarnamenin tebliğ tarihi önemli. Çünkü ihbarnameye karşı davanın, kendi kanunlarında özel bir süre belirtilmemiş ise tebliğ tarihinden itibaren 30 gün (ödeme emrine karşı açılan davalarda 7 gün) içerisinde açılması gerekiyor.

Dava açma süresinin mali tatile rastlaması halinde, süre, mali tatil devam ettiği müddetçe işlemiyor. Mali tatil nedeniyle uzayan dava açma süresinin son gününün vergi mahkemelerinin çalışmaya ara verme süresine rastlaması durumunda ise dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren 7 gün uzuyor. Bölge idare mahkemeleri ile vergi mahkemelerinde çalışmaya ara verme süresi 20 Temmuz’da başlayıp, 31 Ağustos’ta bitiyor. Mahkemeler 1 Eylül Pazartesi çalışmaya başlayacaklar.

Örneğin vergi/ceza ihbarnamesi 17 Haziran 2014 Salı günü mükellefe tebliğ edildiğinde, 30 günlük dava açma süresi normalde 17 Temmuz Perşembe günü sona eriyor. Ancak bu tarih mali tatilin içerisinde olduğundan, sürenin mali tatile rastlayan 17 günlük (1-17 Temmuz) kısmının işlemediği kabul ediliyor. Mali tatilin sona erdiği tarihten itibaren 17 gün eklenmek suretiyle 6 Ağustos Çarşamba gününe geliniyor.

Bu tarih de vergi mahkemelerinin çalışmaya ara verme süresi içerisinde. Bu durumda dava açma süresi, çalışmaya ara vermenin sona erdiği günü izleyen günden itibaren 7 gün uzuyor ve son son günü 8 Eylül (7’si hafta sonu olduğu için) oluyor. Başka bir deyişle bu olayda kendisine 17 Haziran’da tebliğ edilen ihbarnameye karşı mükellef tarafından 8 Eylül Pazartesi günü mesai sonuna kadar dava açılabilecektir.

“Bütün bunlar çok karışık. Ben beyanname, bildirim ve ödeme tarihlerini görmek istiyorum.” diyenler için özet tablo aşağıda:

 Beyanname/Bildirim Türü

Son Beyan Tarihi

Son Ödeme
(Vade) Tarihi

 Haziran 2014 Katma Değer Vergisi

31.07.2014

31.07.2014

 Haziran 2014 Muhtasar

31.07.2014

31.07.2014

Haziran 2014 Damga Vergisi

31.07.2014

31.07.2014

 Haziran 2014 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

31.07.2014

31.07.2014

 Haziran 2014 Özel İletişim Vergisi

31.07.2014

31.07.2014

 Haziran 2014 Şans Oyunları Vergisi

31.07.2014

31.07.2014

 16-30 Haziran ve 1-15 Temmuz 2014 Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

31.07.2014

31.07.2014

 Haziran 2014 Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi

31.07.2014

31.07.2014

 Haziran 2014 Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi

31.07.2014

31.07.2014

 Haziran 2014 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (Tescile Tabi Olmayanlar)

31.07.2014

31.07.2014

 Haziran 2014 Sosyal Güvenlik Primleri

31.07.2014

31.07.2014

 Haziran 2014 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

15.07.2014

15.07.2014

 2013 Gelir Vergisi (2. Taksit)

 

31.07.2014

 2014 Motorlu Taşıtlar Vergisi (2. Taksit)

 

31.07.2014

 Haziran 2014 Ba-Bs Formları

31.07.2014

 


Yeni vergi yargısı

Geçtiğimiz hafta yayımlanan 6545 sayılı Kanun ile idari yargıda önemli değişiklikler yapılmış, istinaf kanun yolu getirilmiştir. Düzenlemenin uyuşmazlıklarının çözümüyle ilgili olarak getirdiği ve üç dereceli yargılama esası içeren yeni sistem, yeni yapıdaki Bölge İdare Mahkemeleri’nin tüm yurtta göreve başlayacakları tarihten sonra verilen kararlar hakkında uygulanacaktır.  Vergi uyuşmazlıklarının çözümü için öngörülen yeni sistem bir sonraki yazımızda ele alınacaktır.