Skip to Content
vergiresim

Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi 2021

X. Pratik bilgiler-2021

1. Ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi

Vergi oranı

24.000 TL’ye kadar

%15

53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası

%20

130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası

%27

650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası

%35

650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, fazlası

%40

 

2. Ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi

Vergi oranı

24.000 TL’ye kadar

%15

53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası

%20

190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası

%27

650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası

%35

650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası

%40

 

3. Konut kira geliri istisnası

Gelirin elde edildiği yıl

Yıllık tutar

2012

3.000 TL

2013

3.200 TL

2014

3.300 TL

2015

3.600 TL

2016

3.800 TL

2017

3.900 TL

2018

4.400 TL

2019

5.400 TL

2020

6.600 TL

2021

7.000 TL

 

4. Tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı

Gelirin elde edildiği yıl

Yıllık tutar

2012

25.000 TL

2013

26.000 TL

2014

27.000 TL

2015

29.000 TL

2016

30.000 TL

2017

30.000 TL

2018

34.000 TL

2019

40.000 TL

2020

49.000 TL

2021

53.000 TL

 

5. Tevkifata ve istisnaya konu olmayan gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı

Gelirin elde edildiği yıl

Yıllık tutar

2012

1.290 TL

2013

1.390 TL

2014

1.400 TL

2015

1.500 TL

2016

1.580 TL

2017

1.600 TL

2018

1.800 TL

2019

2.200 TL

2020

2.600 TL

2021

2.800 TL

 
6. Yeniden değerleme oranları

Yıl

Oran

2012

%7,8

2013

%3,93

2014

%10,11

2015

%5,58

2016

%3,83

2017

%14,47

2018

%23,73

2019

%22,58

2020

%9,11

2021

%36,20

 
7. Yıllık asgari ücret tutarları

Uygulandığı yıl

Yıllık brüt tutar

2012

10.962,00 TL

2013

12.000,60 TL

2014

13.230,00 TL

2015

14.850,00 TL

2016

19.764,00 TL

2017

21.330,00 TL

2018

24.354,00 TL

2019

30.700,80 TL

2020

35.316,00 TL

2021

42.930,00 TL


8. Gelir vergisi beyannamesine ilişkin damga vergisi tutarları
 

Uygulandığı yıl

Tutar

2012

34,50 TL

2013

39,65 TL

2014

41,20 TL

2015

45,30 TL

2016

47,80 TL

2017

51,40 TL

2018

58,80 TL

2019

72,70 TL

2020

89,10 TL

2021

97,20 TL

2022*

132,30 TL


* 2021 yılına ilişkin kira gelirlerinin beyanı 2022 yılı mart ayında yapıldığından, 2022 yılında geçerli olan damga vergisi tutarı tahsil edilmektedir.
 
9. Gecikme zammı ve gecikme faizi oranları
 

Uygulandığı dönem

Aylık oran

05.09.2018 - 30.06.2019

%2,00

01.07.2019 - 01.10.2019

%2,50

02.10.2019 - 29.12.2019

%2,00

30.12.2019 tarihinden itibaren

%1,60


10. Özel usulsüzlük cezaları-VUK mük. md. 355
 

Mükellef

2021 yılı ceza tutarı

Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı

2.500 TL

İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler

1.300 TL

Yukarıda belirtilenler dışında kalanlar

650 TL

 
Sadece genel bilgi verme amacıyla sunulan bu yayın muhasebe, vergi veya diğer profesyonel hizmetler alanında geçerli bir kaynak olarak kullanılması amacıyla hazırlanmamıştır. Belirli bir konuya ilişkin olarak ilgili danışmana başvurulmalıdır.