No: 8

Tarih: 25/01/2024

Konu:

TİS’e tabi işyerlerinde ödenmeyen 2023 asgari ücret destekleri


Bilindiği üzere Türk Metal Sendikası ve Metal Sanayicileri İşverenleri Sendikası (MESS) arasında 26 Eylül 2023 günü başlayan ve 150 bin işçiyi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 17 Ocak 2024 günü MESS Genel Merkezinde yapılan oturumda anlaşmayla sonuçlandı.

Asgari ücret destekleri şartları sağlayan işverenler için otomatik olarak SGK tarafından cari borçlardan mahsup edilmektedir. Hem hangi işverenin TİS kapsamında olduğunun SGK tarafından bilinmemesi hem de TİS kapsamında olan işletmeler için asgari ücret desteği SPEK kriterleri farklı olduğu için Bakanlık tarafından sisteme yüklenen listelere göre destek tutarı SGK tarafından uygulanmaktadır. TİS’in gecikmesine bağlı olarak veya bir şekilde listelerde yer alınmaması halinde işverenlerin başvuru yapması gerekmektedir.

Genel olarak ; 2023 yılı Temmuz ila Aralık ayları/dönemi için; 2023 yılı içinde ilk defa 5510 sayılı Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının; öncesinde kurulan şirketeler için ise 2022 yılı prime esas günlük kazancı 324 Türk lirası ve altında ( 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 647 Türk lirası olarak) bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere günlük 16,66 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmiş ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmıştır.

MESS sözleşmesinde olduğu gibi, 01.09.2023 ila 31.12.2023 tarihi arasındaki dönemlere ilişkin TİS’in geç imzalanmasından kaynaklı olarak asgari ücret destekleri yatmayan işverenlerin (diğer nedenlerden bağımsız olarak) bağlı olunan SGM ile iletişim kurmaları, listelere ekleme/güncelleme yapılmasını teminen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğüne dilekçe yazıp ekine TİS metnini koyarak müracaat etmesi gerekmektedir. SGK asgari ücret destekleri TİS kapsamı için bakanlıktan gelen listelere göre hesaplanarak işverenlere yansıtılmaktadır.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94