No: 1

Tarih: 05/01/2023

Konu:

Çalışma hayatına ilişkin bazı düzenlemeler içeren kanun teklifi Meclise sunuldu.


TBMM Başkanlığına 04/01/2023 tarih ve 232 sayı ile iktidar partisi grubu tarafından çalışma hayatına ilişkin çeşitli değişiklikleri içeren bir kanun teklifi sunulmuştur.

Teklifte özetle;

1- Kamu görevlilerinin maaşlarında 01.01.2023-30.06.2023 döneminde %30 artış yapılması,
2- 5510 sayılı kanun kapsamında 4/a-b statüsündeki emekli aylıklarının %30 oranında artırılması,
3- Malullük-Yaşlılık-ölüm aylığı alan emekliler ile hak sahipleri için dosya bazındaki alt sınır aylığının 3.500 TL’den 5.500TL’ye yükseltilmesi,
4- Asgari ücret desteği (2022 yılının aynı ayına ilişkin verilen bildirgelerde spek tutarı 250 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere) 2023 Ocak-Haziran dönemi için günlük 13,33TL, aylık 400 TL olarak uygulanması,
5- Covid-19’e bağlı kısa çalışma ödeneği /nakdi ücret desteğinden faydalanan işverenler tarafından, fiilen işyerinde çalışmasına rağmen prim gün sayıları eksik bildirilen sigortalılar adına o dönem için işbu kanunun yayımlandığı tarihten sonra 3 ay içinde SGK’ya yapılan beyanlar ve aynı sürede yapılacak ödemeler süresinde yapılmış kabul edileceği,

teklif edilmektedir.

Not: Teklifin Meclis aşamasında değişikliklere tabi olabileceği dikkate alınmalıdır. Kanunlaştıktan sonraki hususları tekrar paylaşılacaktır.

Söz konusu teklif metnine ulaşmak için tıklayınız...

 


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94