No: 54

Tarih: 22/12/2022

Konu:

2023 yılı bordro parametreleri belli oldu.


2023 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının (ÇSGB) internet sitesinden duyurulmuştur.

Çalışma hayatında pek çok parametre asgari ücret üzerinden belirlendiğinden, bu minvalde hesaplanan bazı tutarlar aşağıda belirtilmiştir.

1. Asgari ücretin net hesabı ve işverene maliyeti

2023 Asgari Ücret Brüt         10.008,00 TL
SGK Primi %14                      1.401,12 TL
İşsizlik Sigorta Primi %1            100,08 TL
Kesintiler Toplamı                   1.501,20 TL
2023 Asgari Ücret Net          8.506,80 TL

İşverene Maliyeti:

Asgari Ücret                                       10.008,00 TL
SGK Primi %15.5 (İşveren Payı)          1.551,24 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Primi %2 *           200,16 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYET         11.759,40 TL

2. SPEK sınırları

1 Ocak 2023 ve 31 Aralık 2023 tarihleri arasında uygulanacak sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

Günlük kazanç alt sınırı        333,60 TL
Aylık kazanç alt sınırı     10.008,00 TL

Günlük kazanç üst sınırı      2.502,00 TL
Aylık kazanç üst sınırı     75.060,00 TL

3. Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı, aile zammı (yardımı) ve BES/Özel sağlık sigortası tutarları

Yemek parası (333,60 TL x % 23,65)                        78,90 TL (Günlük)
Çocuk zammı (10.008,00 TL x %2)                            200,16 TL (Aylık)
Aile zammı/yardımı (10.008,00 TL x%10)                 1.000,8 TL (Aylık)
BES+Özel sağlık sigortası(10.008,00 TL x%30)       3.002,4 TL (Aylık)

4. 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında esas alınacak tutarlar ve ödenecek prim tutarı (askerlik-doğum)

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, sigortalıların kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’sidir. Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmalarında hizmet borçlanılmasında, borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı üzerinden ödenecek prim tutarı:

Alt sınırı: 333,60 TL x % 32      106,752 TL
Üst sınırı: 2.502,00 TL x %32     800,64 TL

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, Kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde ise % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

Söz konusu kişilerin borçlanacakları her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı üzerinden 2023 yılında ödenecek prim tutarı:

Alt sınırı: 333,60 TL x % 20    66,72 TL
Üst sınırı: 2.502,00 x % 20     500,4 TL

5. 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutarlar ve ödenecek prim tutarı

Yurt dışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar başvuru tarihindeki prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, başvuru sahiplerince belirlenecek günlük kazancın % 45 ‘i dir. Buna göre, yurtdışı borçlanmalarında borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı üzerinden ödenecek prim tutarı:

Alt sınırı: 333,60 TL x % 45         150,12 TL
Üst sınırı: 2.502,00 TL x %45     1.125,9 TL

6. SGK idari para cezaları

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102. maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanmaktadır. Buna göre, 1/1/2023 ila 31/12/2023 tarihleri arasında işlenen fiiller için uygulanacak idari para cezaları 10.008,00 TL asgari ücret esas alınarak uygulanacaktır.

7. Kıdem tazminatı tutarı

01.01.2023 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının alt sınırı brüt asgari ücret olup, 10.008,00 TL olarak belirlenmiştir. Kıdem tazminatı yıllık tavan tutarı ise 2023 yılı için T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

8. İşsizlik ödeneği miktarı

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi (binde 7.59) hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Bu kapsamda en düşük işsizlik maaşı 4003,2 lira, en yüksek de 8.006,4 TL lira olarak ödenecek. Bu tutarlardan 0,00759 oranında damga vergisi kesilecektir. Buna göre de İşsizlik maaşı yeni hesaplamalarla birlikte şu an net en düşük 3 bin 971, en yüksek 7944 lira olarak uygulanacaktır.

 

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94