No: 53

Tarih: 19/12/2022

Konu:

Türkiye-İran Sosyal Güvenlik Anlaşmasının uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma onaylandı.


Türkiye-İran arasında 16.04.2016 tarihinde imzalanan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının uygulanmasına ilişkin İdari anlaşma 15/12/2022 tarih ve 32044 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu anlaşma ile birlikte sözleşmenin uygulanması aktif hale gelmiş oldu. SGK tarafından ayrıca uygulama Genelgesi yayımlanması beklenilmektedir.

Anlaşmanım uygulanacağı mevzuat;

A. Türkiye Cumhuriyeti bakımından:

a) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar açısından uzun ve kısa vadeli sigorta kollan ve işsizlik sigortası,
b) Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar bakımından uzun ve kısa vadeli sigorta kollan,
c) Kamu idarelerinde çalışanlar açısından uzun vadeli sigorta kollan.

B. İran İslam Cumhuriyeti bakımından:

a) Sosyal Güvenlik Kanunu,
b) Sosyal Güvenlik Kanunu Değişikliği, 4. maddenin B fıkrası ve 3. notu,
c) Halt ve Kilim Dokumacıları ile El Sanatları işçileri için Sosyal Sigorta Kanunu,
d) Kargo ve Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Şoförleri için Revize Sosyal Sigorta Kanunu,
e) İnşaat işçileri Sosyal Sigorta Kanunu.

 

Söz konusu Sözleşme'ye ulaşmak için tıklayınız...

 

Söz konusu Anlaşma'ya ulaşmak için tıklayınız...

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94