No: 24

Tarih: 18/04/2022

Konu:

Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporu olan hastaların ilaç ve tıbbi malzeme temini hakkında


Bilindiği üzere Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle sağlık hizmetine erişimde aksamaya neden olunmaması ve olası bulaş riskinin azaltılması amacıyla SGK tarafından 18/03/2020 ve 20/03/2020 tarihinde yapılan duyurular ile ilaç ve kronik hastalık raporlarının süresi uzatılmış, vatandaşlara doğrudan SGK ile sözleşmeli merkezler/eczanelerden yeni rapor aranmaksızın ilaç ve tıbbi malzeme temini imkanı sağlanmış idi.

SGK tarafından ilaçlar için 08/04/2022 ve tıbbi malzemeler için de 15/04/2022 tarihinde yayımlanan yeni duyurular ile;

  • Daha önce 29.11.2021 ve 21.01.2022 tarihli duyurularda yer alan ilaç grupları dışında bulunan tüm ilaçların rapor süreleri 31.12.2022 tarihine kadar uzatılmakla birlikte, 01.06.2022 tarihi itibariyle raporlu tüm ilaçlar düzenlenecek hekim reçetesi karşılığında,
  • Tıbbi malzemeler için de gerekli rapor süreleri 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmış ancak ilgili tıbbi malzemelerin reçetesiz temin süresi 01/07/2022 tarihinde sona erecektir. Buna göre 01/07/2022 tarihinden sonra rapora bağlı tıbbi malzemeler ancak hekim reçetesi karşılığında,

SGK ile sözleşmeli merkezler/eczanelerden temin edilebilecektir.

Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporu olan hastaların ilaç temini hakkında duyuruya ulaşmak için tıklayınız...

Kronik hastalığı nedeniyle sağlık raporu olan hastaların tıbbi malzeme temini hakkında duyuruya ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94