No: 12

Tarih: 10/02/2022

Konu:

Ülke genelinde SGK e-tebligat uygulamasına erteleme geldi: Pilot il Eskişehir


SGK internet sitesinden 09/02/2022 tarihli “Sosyal Güvenlik Kurumu e-Tebligat Uygulamasına Eskişehir İlinde Başlanılması” konulu bir Duyuru metni paylaşılmıştır.

Duyuru’ da özet olarak;

  • Elektronik ortamda yapılacak tebligat işlemlerinin yapılmasında uyulacak usul ve esasların 2021-38 sayılı Genelge ile açıklandığı ve www.turkiye.gov.tr üzerinden başvuru işlemlerine başlanıldığı,
  • Elektronik tebligatların e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenmesine yönelik “SGK e-Tebligat Sorgulama” menüsünün işleme açıldığı,
  • Şimdilik sadece Eskişehir ilinde SGK e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan işverenlere elektronik tebligat gönderilmeye başlanılacağı,
  • Eskişehir ilinde e-Tebligat başvurusu yapmamış gerçek ve tüzel kişiler ile diğer illerdeki gerçek ve tüzel kişilere 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile 6183 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre eski usulde tebligat yapılmaya devam edileceği,
  • Uygulamanın tüm Türkiye çapında işletime alınması ile birlikte ayrıca gerekli bilgilendirme yapılacağı belirtilmiştir.

Söz konusu duyuru dikkate alındığında;

Başvuru işlemlerini yapmış olan Eskişehir İli harici tüm işverenlere ikinci bir duyuruya kadar e-tebligat sistemi yerine manuel olarak tebligat işlemlerinin yapılacağı, ülke genelinde uygulamaya geçme zamanı konusunda ayrıca bilgilendirme yapılacağı anlaşılmaktadır.


Söz konusu Duyuru'ya ulaşmak için tıklayınız...

 


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94