No: 9

Tarih: 28/01/2022

Konu:

Cari dönem mahsuplarının yapılmayacağına ilişkin SGK duyurusu


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 27.01.2022 tarihinde yapılan duyuruda;

“021 yılı Aralık ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “sigorta bildirimleri”ne ilişkin kısmının son verilme süresi 31 Ocak 2022 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı,

Bu kapsamda, 2021 yılı Aralık ayına ait gerek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin “sigorta bildirimleri”ne ilişkin kısmının gerekse söz konusu beyanname karşılığı tahakkuk edecek borçların ödeme süresinin son gününün 31 Ocak 2022 Pazartesi olması nedeniyle, işverenlerimizin cari dönem borçlarına merkezden sistem tarafından otomatik olarak yapılan indirim tutarlarının mahsup işlemi, 2021 yılı Aralık ayı için yapılmayacağı, Dolayısıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesi (17256), geçici 28 inci maddesi (27256) ve Ek 4 üncü maddesinde yer alan indirimlerden yararlanılan dönemlere ilişkin işyerlerinin emanet hesaplarında bulunan tutarların Kurumumuzca 2021 yılı Aralık ayına ait cari dönem borcuna otomatik mahsubu yapılmayacağından, banka borç sorgusunda görülen tutarın tamamının işverenlerimiz tarafından ödenmesi gerektiği” belirtilmiştir.

Açıklanan duyuruya göre;

17256 ve 27256 ilave istihdam teşvikleri (4447-geçici 27-28) ile 4447 sayılı Kanunun Ek 4 üncü maddesinde yer alan işsizlik sigortası prim indirimlerinden (%1’lik işsizlik sigortası işveren payı teşviki) yararlanılan dönemlere ilişkin işyerlerinin emanet hesaplarında bulunan tutarlar mevcut durumda SGK tarafından cari dönem borcuna otomatik olarak mahsup ediliyor iken, söz konusu erteleme nedeniyle 2021 yılı Aralık ayına ait cari dönem borcuna otomatik mahsup işlemi yapılmayacaktır.

Bu nedenle Aralık ayına ilişkin banka borç sorgusunda görülen tutarın tamamının (emanette beklenilen tutar dikkate alınmadan) ilgili işverenler tarafından ödenmesi gerekmektedir.

SGK’ya bu teşviklerin iadesi için ayrıca dilekçe ile yazılmasına ihtiyaç bulunmamakta olup, gelecek ay emanetten otomatik olarak cari borçlara mahsup edilecektir. Ancak isteyen işverenlerin ay ortasında tabi oldukları SGM’lere dilekçe de vermelerinde bir sakınca yoktur.

Duyurunun ana gerekçesi;

7256 teşvik iadeleri 6111-7103 teşviklerinde olduğu gibi tahakkuktan düşülmemekte, sonradan merkezden otomatik olarak yapılmaktadır. İşlemin yapılması için SGK cari dönem belge verme tarihi ile prim ödeme tarihi arasında bir marja ihtiyaç duymaktadır. Aralık ayındaki ertelemeden kaynaklı her iki tarih de üst üste geldiğinden otomatik mahsuplaşma işlemi gerçekleştirilemeyeceği için işverenlerimiz SGK tarafından uyarılmak istenilmiştir.

Söz konusu duyuru ile primlerin KDV iadesinden mahsubu ve geçici iş göremezlik ödeneklerinin mahsuplaşma ile ödenmesi usullerinde bir değişiklik söz konusu olmamış olup, mevcut uygulama aynen devam etmektedir.

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erkan Baykuş


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94