No: 29

Tarih: 22/04/2021

Konu:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik öngören 7316 sayılı Kanun yayımlandı.


“7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 22.04.2021 tarih ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bilindiği üzere yayımlanan Torba Kanun TBMM’ye ilk sunulduğunda içerdiği değişiklik teklifleri 26 nolu Sirkülerimiz ile sizlerle paylaşılmış idi. Kanunun son halinde iş ve sosyal güvenlik mevzuatı yönünden getirilen değişiklikler özetle;

1. Kanunun 6. Maddesi ile;

  • Tüm sektörler için nakdi ücret desteği tutarları 2021 yılı Nisan ayı ve sonrası için günlük 50 TL’ye yükseltilmiştir. Ayrıca daha önce bu ödemelerden yapılan damga vergisi kesintisi de 30/4/2021 tarihinden sonra yapılacak ödemeler için kaldırılmıştır.
  • NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren işyerlerinde; 2021 yılı Mart ayında/döneminde iş sözleşmesi bulunan sigortalılardan 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılanlara, işe giriş tarihine bakılmaksızın (birinci fıkradaki diğer şartları taşımaları halinde) 2021 yılı Nisan ve Mayıs ayları için nakdi ücret desteği verilecektir. (Diğer sektörlerde nakdi ücret desteği ancak 17.04.2020 tarihinden önce iş akdi bulunan sigortalılara ödenmektedir).

2. Kanunun 7’nci maddesi ile;

1/4/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

  • NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasına göre 56 kodunda faaliyet gösteren işyerleri ile,
  • 61.90.05, 85.51.03, 93.11.01, 93.12.07, 93.13.01, 93.19.05, 93.21.01, 93.29.02, 93.29.03, 96.02.01, 96.04.01, 96.04.02 veya 96.04.03 kodlarında faaliyet gösteren özel sektör işyerlerinde,
  • 2021 yılı Mart ayına/dönemine ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bu madde kapsamında bildirilen sigortalılar için 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak SGK primlerinin tamamı mahsuben işsizlik fonundan karşılanacaktır.
  • Bu destekten faydalanmak için ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödemesi, SGK’ya borç olunmaması (yapılandırma hariç), kayıt dışı – sahte sigortalı tespit edilmemesi gerekmektedir.

3. Kanunun 9’uncu maddesi ile;

Hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında değişiklik yapılmıştır. Mevcut durumda geçici iş göremezlik ödeneği hesaplaması, sigortalının son 3 ay ortalama prime esas kazanç tutarları üzerinden yapılmakta idi. Yapılan düzenleme ile geçici iş göremezlik ödeneği hesaplamasında ikili bir düzenlemeye gidilmiştir:

a. İlk olarak, hastalık ve analık ödenek hesabında son üç ay yerine artık sigortalının son 12 ayda bildirilen prime esas kazançları esas alınacaktır.

b. Eğer iş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlar için ise hastalık ve analık ödeneğine esas alınacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının iki katını geçemeyecektir.

4. Kanunun 10’uncu maddesi ile;

Mevcut durumda faydalanılmayan veya eksik faydalanılan sosyal güvenlik prim teşviki, destek ve indirimlerinden en çok 6 ay geriye dönük olarak yararlanabilmekte iken yapılan değişiklik ile bu uygulamaya son verilmiştir.

01.05.2021 tarihinden sonra teşviklerden sadece cari olarak faydalanılabilecek, unutulan/eksik faydalanılan teşvikler için geçmişe dönük kanun numarası değişiklik talebinde bulunulamayacaktır.

Not 1-: Geçmiş 6 aylık dönemde faydalanmadığınızı/eksik faydalandığınızı düşündüğünüz teşviklerde düzeltme yapabilmek için 30.04.2021 tarihine kadar çok hızlı aksiyon almanız tavsiye edilir. Destek için bize ulaşabilirsiniz.

İlgili Kanun'a ulaşmak için tıklayınız...


Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94