No: 27

Tarih: 08/04/2021

Konu:

İşten ayrılış nedenleri arasında yer alan -kod:29-değişti.


Bilindiği üzere sigortalının işten ayrılış nedeni (kodu) alanına hizmet akdi sona eren sigortalının Kanun, 4857 sayılı Kanun ve 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesine uygun işten ayrılış nedeni işaretlenmektedir.

SGK tarafından 01.04.2021 tarih ve 2021/9 sayı ile yayımlanan Genelge ile işten çıkış kodları yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan değişiklikle;

"29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" kodu çıkarılmış ve "41-" nolu koddan sonra gelmek üzere aşağıdaki kodlar eklenmiştir.

42

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı

noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar

kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde

bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan

bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

4857 sayılı

Kanun m.

25-II-a

43

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin

şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya

davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve

haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

4857 sayılı

Kanun m.

25-II-b

44

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde

bulunması.

4857 sayılı

Kanun m.

25-II-c

45

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut

işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut

uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu

maddeleri kullanması.

4857 sayılı

Kanun m.

25-II-d

46

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık

yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi

doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

4857 sayılı

Kanun m.

25-II-e

47

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle

cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

4857 sayılı

Kanun m.

25-II-f

48

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe

dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki

defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir

ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

4857 sayılı

Kanun m.

25-II-g

49

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine

hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

4857 sayılı

Kanun m.

25-II-h

50

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin

güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya

malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı

veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin

tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba

uğratması.

4857 sayılı

Kanun m.

25-II-ı


İlgili Genelgeye ulaşmak için tıklayınız...

 

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94