No: 24

Tarih: 01/04/2021

Konu:

Geçici iş göremezlik ödeneği mahsuplaşma protokolü örneği ve kılavuzu


Bilindiği üzere; 2016-21 sayılı SGK genelgesinin 6.2. bölümünde 10/7/2018 tarih 2018-26 sayılı genelge ile yapılan değişiklikle, geçici iş göremezlik ödeneği mahsuplaşma uygulaması kapsamında işverenler tarafından sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesi ve ödeme dekontunun SGK’ ya ibraz edilmesi koşuluyla, iş göremezlik ödeneği tutarının işverenin Kurum’a olan borcuna, borcu olmaması halinde ise cari dönemdeki ilk aya ilişkin prim borcuna mahsup edilebileceği ilan edilmişti.

İlgili düzenlemeye istinaden SGK tarafından yayımlanan, Mahsuplaşma Protokol Örneği ve Mahsuplaşma Programının Kullanımına İlişkin Kılavuza ulaşmak için tıklayınız...

Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
 Baskıya yolla

Dosyayı İndir

Başa Dön

Daha iyi bir çalışma dünyası için sosyal güvenlik ve iş mevzuatı hizmetlerimiz ile yanınızdayız.

Ulaşmak için tıklayınız…

İletişim:

Dr. Hakkı Demirci / Yardımcı Ortak
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
hakki.demirci@tr.ey.com
(212) 408 50 94

Gizem Korg / Müdür
Sosyal Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri
gizem.korg@tr.ey.com
(212) 408 50 94